فهرست ۲
گفتار بزرگان


گفتار بزرگان

خانه

<
یاری ستمگر وستمدیده روایتی از پیامبر (ص) : سخن
گر ترا از غیب چشمی باز شد : سخن
مصیبت نامه عطاراصمعی و رفتگر : سخن
امثال وحکم : سخن
اوست دیوانه ، که دیوانه نشد : سخن
حرمت ربا : سخن
حکایت عیسی بن مریم وخشت طلا : سخن
خوش رفتاری نسبت به پدر ومادر : سخن
نظافت مسجد : سخن
وصی رسول خدا (ص) در قران آیه انما ولیکم : سخن
دوستان اهلبیت : سخن
منتظران ظهور از دید امام باقر (ع) : سخن
مرجئه قدریه وترابیه : سخن
دوستی پیامبر (ص) و اهلبیت علیهماالسلام : سخن
حکایتی از علی ابن عیساوی و ابو عمرو
ابیاتی ناب از شیخ بهایی
پندی از امام صادق (ع)
لطیفه
تقلید
احکامی را که نمی دانیم
خلاصه علم از دید امام صادق (ع)
کتمان علم
کیفیت زیارت حضرت زهرا (س) : سخن
دفن بدن مطهر حضرت زهرا (س) : سخن
درد دل حضرت علی (ع) با پیامبر هنگام دفن حضرت زهرا (س) : سخن
حکمتی از بطلیموس : سخن
حکایاتی از سعدی در فضیلت قناعت : سخن
حکمت هایی از افلاطون : سخن
خواندن قران : سخن
یک نصیحت از حضرت حق به موسی (ع) : سخن
حسب شرف ومردانگی از نگاه پیامبر (ص) : سخن
سفارش پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) : سخن
بزرگان : سخن
حضرت زهرا (س) : سخن
اخلاق و سبک زندگی : سخن
سخنان مشاهیر وبزرگان : سخن
پندهای کوتاه : سخن
اشعار : سخن
حکایات : سخن
سخنان پیامبر (ص) : سخن
سخن
ایاتی از قران : سخن
امام حسین (ع) : سخن
خدا شناسی : سخن
دسته‌بندی نشده : سخن
دعا : سخن
صحیفه سجادیه : سخن
زندگی نامه بزرگان : سخن
مختصری از حالات پیامبر ص : سخن
فضائل اهلبیت : سخن
اهلبیت در قران : سخن
فواید : سخن
معاد : سخن
نشانه های ظهور : سخن
نهج البلاغه : سخن
قصار الحکم : سخن
سخن حکما : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۲۰۶ تا ۲۱۰ : سخن
نقل روایت : سخن
ذکری از سید مرتضی : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۲۰۱ تا ۲۰۵ : سخن
حکمتی از پیامبر اسلام (ص) : سخن
پاسخ امام صادق (ع) به منصور : سخن
چند گفتار ناب : سخن
دانش طلسمات : سخن
حکایتی از منصور حلاج : سخن
نکات پند آموز : سخن
حکایاتى از عارفان و بزرگان : سخن
سخن حکما ودانشمندان : سخن
گوشوارگان عرش : سخن
چند هشدار از کلمات امیر المومنین علی (ع) : سخن
وقت دعا : سخن
عدالت در تقسیم بیت المال : سخن
نتیجه نپرداختن زکات : سخن
بهترین ها در نزد خدا : سخن
زنى که فرزند خویش را انکار مى کرد : سخن
نیکی به پدر ومادر : سخن
نماز پنجگانه : سخن
چهار پرسش قیامت : سخن
دوستان علی (ع) : سخن
اهمیت نشر علم : سخن
انجام واجبات : سخن
معنی تهمت وغیبت : سخن
تهمت : سخن
کفاره غیبت : سخن
معنی غیبت : سخن
حکایتی از گلستان : سخن
دروغ مصلحتی : سخن
علم وثروت : سخن
حکایتی از سعدی در مورد خاموشی : سخن
بازی چرخ : سخن
نمونه ای ازبخشش برمکیان : سخن
داستانی عبرت آموز از خاندان برمکی : سخن
سخنان حضرت حق به موسی (ع) ۵ : سخن
سخنان حضرت حق به موسی (ع) ۴ : سخن
در مذمت عیب جویی : سخن
سخنان حضرت حق به موسی (ع) ۱ : سخن
سخنان حضرت حق به موسی (ع) ۲ : سخن
سخنان حضرت حق به موسی (ع) ۳ : سخن
سخنانی ناب از پیامبر اسلام۱-۱۱ : سخن
سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع) : سخن
صفات حضرت علی (ع) از زبان پیامبر (ص) : سخن
صفات امیر المؤمنین(ع) از زبان خودش : سخن
وزیر و برادر پیامبر (ص) : سخن
برترین مردم : سخن
نشانه های ظهور : سخن
مقام شیعیان آل محمد (ص) : سخن
نیرومندترین مردم : سخن
خلفای پیامبر (ص) : سخن
سفارش امام علی (ع) به اصحاب خود : سخن
نامه حضرت على بن الحسین (ع ) و سخن او در زهد (و پارسائى ): : سخن
حکایاتى از عارفان و بزرگان : سخن
شعر فارسی : سخن
کلماتی گهربار از پیامبر اکرم (ص) : سخن
دوستی اهلبیت : سخن
حکمتی از امام صادق (ع) : سخن
پندی از امام صادق (ع) (توکل به خدا) : سخن
عقل حجت خدا است : سخن
نشانه عقل : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۷۰ تا ۱۰۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۴۰ تا ۶۹ : سخن
خطبه وسیله : سخن
حکمت های نهج البلاغه۳۰- ۳۹ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۲۱-۲۹ : سخن
حکمت های نهج البلاغه۱۰تا ۲۰ : سخن
نشانه های عقل : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۶تا۹ : سخن
سفارشی از حضرت علی (ع) به یاران خود : سخن
پند هایی کوتاه از نهج البلاغه : سخن
دعای امام سجاد در حمد خدا : سخن
غزلی از حافظ : سخن
روایات اهلبیت : سخن
گفتار خوش : سخن
پندی از پیامبر اکرم (ص) : سخن
پاداش به اندازه عقل است : سخن
گفتاری در مورد عقل وجهل : سخن
آداب سفر : سخن
اندرز لقمان به فرزندش : سخن
گفتاری از پیامبر در مدح علی (ع) : سخن
گفتاری در مورد امیر المومنین علی (ع) : سخن
پندی از امام صادق (ع) : سخن
شهادت حضرت زهرا (س) : سخن
سفارشی از امیر مومنان به اصحاب خود : سخن
گفتاری در مورد عقل وجهل : سخن
سفارش پیامبر به امیر المومنین (ع) : سخن
فیض کاشانی : سخن
سخن
شعری از عبید زاکانی : سخن
۱۳۹۲ دسامبر : سخن
فتوای علما در قتل حلاج : سخن
ارسطو : سخن
حکایتی از منصور حلاج : سخن
حکایتی از شیخ علی بن سهل صوفی اصفهانی : سخن
بزرگان : سخن
احوال شیعیان در قیامت : سخن
مرد روغن فروش ومحبت به رسول خدا (ص) : سخن
چند بیت ناب : سخن
اخلاق و سبک زندگی : سخن
عمر ابن عبدالعزیز وآغاز توبه : سخن
سخن حکما : سخن
سخن حکما : سخن
کم گفتن وکم خوردن پندی از سقراط : سخن
نادان ترین نادانها از نظر جالینوس : سخن
امثال ونکات پند آموز : سخن
سخن عارفان و پارسایان : سخن
سخنان مشاهیر وبزرگان : سخن
سخن حکیمان : سخن
خوشنودی خدا از دید گاه عارفان : سخن
پندهای کوتاه : سخن
شعری از سعدی وپاسخی از شیخ بهایی : سخن
تو چه دانى قدر آب دیدگان ؟ : سخن
علم رسمى ، سر به سر، قلیست و قال : سخن
شعری از مثنوی : سخن
چند بیت از ولى دشت بیاضى( – کشته شده به سال ۹۹۹ ه‍) : سخن
حکایتى کوتاه و خواندنى : سخن
شعری از شیخ ابوسعید ابوالخیر : سخن
در مدح پیامبر (ص) از منطق الطیر عطار ۵ : سخن
اشعار : سخن
حکایت غصب فدک اززبان(عایشه) : سخن
حکابتی از دیار رفتگان : سخن
نامه یعقوب (ع) به یوسف (ع) : سخن
ستمگر زمین وجبار آسمان : سخن
حکایات : سخن
موعظه‏ ای از پیامبر (ص) : سخن
موعظه‏ ای دیگر از پیامبر (ص) : سخن
مذاکره پیامبر (ص) در مورد دانش : سخن
گفتگوی شمعون ابن لاوی با پیامبر اسلام (ص)قسمت آخر : سخن
روایتی از پیامبر (ص) در مورد ظاهر وباطن : سخن
احترام به خاطر شرارت : سخن
روایتی از پیامبر (ص) : سخن
سخنان پیامبر (ص) : سخن
سلامتی در کلام امام صادق (ع) : سخن
سخن
نکته ای در مورد آیه ۱۷ سوره نسا انماالتوبه على الله للذین یعملون السوء بجهاله : سخن
سوره نور آیه ۱۸ : سخن
و اذ قیل لهم تعالو الى ما انزل الله : سخن
الیوم نختم على افواهم : سخن
آیه ۵۶ اعراف : سخن
سوره غاشیه : سخن
کلام وحی آیاتی از سوره شمس : سخن
کلام وحی( جاثیه آیه )۲۸ : سخن
سخنی از امام حسین (ع) : سخن
زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور : سخن
آرایش لشگر امام حسین (ع) در روز عاشورا : سخن
احوال یاران امام حسین در شب عاشورا : سخن
شب عاشورا ۴ : سخن
احوال امام حسین (ع) در شب عاشورا : سخن
زائر امام حسین (ع) : سخن
شب عاشورا : سخن
در وقایع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون : سخن
امام حسین (ع) : سخن
شعری از مثنوی : سخن
علم پروردگار حضورى است : سخن
خطبه ای از حضرت علی (ع) در برگشت از صفین : سخن
گوشه ای از مهربانی خدا : سخن
دعا : سخن
خدا شناسی : سخن
پاسخ امام حسین (ع) به سؤالات پادشاه روم‏ : سخن
سخنان حکما : سخن
یاران ودوستان اهلبیت : سخن
سه گروه امت پیامبر (ص) : سخن
جوانمردی پس از پیروزی : سخن
عالم وعابد : سخن
فضیلت دانشمندان : سخن
دسته‌بندی نشده : سخن
مناجات یکی از حکما : سخن
دعای مطالعه : سخن
ذکر بعضی از وقایع شب تولد پیامبر (ص) ۲ : سخن
ذکر بعضی از وقایع شب تولد پیامبر (ص) : سخن
در ولادت با سعادت پیامبر اسلام (ص) ۱ : سخن
در ذکر نسب رسول خدا (ص) ازدواج ووفات عبدالله(ع) : سخن
در ذکر نسب رسول خدا (ص) {عبدالله} : سخن
ذکر نسب رسول خدا (ص){ عبدالمطلب وحفر زمزم) : سخن
ابراهیم بن هلال ثقفى : سخن
در ذکر نسب پیامبر اسلام (ص) {عبد المطلب} : سخن
در ذکر نسب پیامبر (ص) {هاشم} : سخن
زندگی نامه بزرگان : سخن
در ذکر نسب پیامبر اسلام (ص) {عبد مناف} : سخن
در ذکر نسب پیامبر اسلام (ص) {مدرکه تا قصی} : سخن
مختصری از حالات پیامبر ص : سخن
فاطمه (س) پاره تن من است : سخن
حکایتی از سیره امیر المومنین (ع) : سخن
نصیحت پیامبر به یکی از اصحاب : سخن
مخالف امیر المومنین (ع) : سخن
حکایتی از سلمان : سخن
ولایت على بن ابى طالب : سخن
در مدح پیامبر (ص) از منطق الطیر عطار ۱ : سخن
فضائل اهلبیت : سخن
زمان ظهور در قران : سخن
رجعت در قران : سخن
خواندن شعر در مدح اهلبیت : سخن
توانگری : سخن
بر طرف شدن غم : سخن
بعضی از علت های اندوه : سخن
افزودن حافظه : سخن
سخن مشاهیر در مورد دنیا آخرت وزندگی : سخن
خطبه ای از پیامبر اکرم (ص) فرمان برداری از خدا : سخن
عدول کردن از حق به باطل در وقت مردن : سخن
آماده شدن برای آخرت موعظه ای از امیر مومنان : سخن
موعظه ای دیگر از امیر المومنین : سخن
آسانی سکرات موت : سخن
حکایتی از عاق والدین : سخن
آسانی سختی های جان کندن : سخن
یک هشدار : سخن
معاد : سخن
نشانه های آخر الزمان : سخن
قصار الحکم نهج البلاغه ۱۹۶ تا ۲۰۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۹۱ تا ۱۹۵ : سخن
حگمت های نهج البلاغه ۱۸۶تا ۱۹۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۸۰ الی ۱۸۵ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۷۶تا ۱۸۰ : سخن
حکمت نهج البلاغه ۱۷۰ تا۱۷۵ : سخن
قصار الحکم نهج البلاغه ۱۶۶تا ۱۷۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۶۱ الی ۱۶۵ : سخن
نهج البلاغه : سخن
قصار الحکم : سخن
رساله حقوق بخش ۱ : سخن
چند روایت در مورد دانش : سخن
اوحدى ، شصت سال سختى دید : سخن
حکایتی از ابوعثمان حمیرى : سخن
آه صاحب درد باشد کارگر : سخن
راه یافتن به خدا : سخن
سخنی حکیمانه : سخن
امثال وحکم : سخن
سخن حکما ودانشمندان : سخن
غیبت : سخن
صبر از نگاه امام سجاد (ع) : سخن
از مطلع الانوار درباره پیرى : : سخن
از امیدى گنابادى – در شکایت از طلایه پیرى : : سخن
در وصف پیرى از ((مخزن الاسرار)) نظامى : سخن
حکایتی خواندنی : سخن
با چه کسی همنشین شویم : سخن
آداب معاشرت : سخن
حقیقت ایمان : سخن
اهل بهشت : سخن
علت گمراهی مردم : سخن
نصایحی از امام صادق (ع) : سخن
ارزش عقل : سخن
روایاتی در مورد عقل : سخن
شافع محشر : سخن
گواهان ولایت حضرت علی (ع) : سخن
پندی از محمد حنفیه : سخن
دوستی اهلبیت : سخن
نکوهش فاش ساختن اسرار : سخن
پیوند با خویشان : سخن
سخنی از پیامبر (ص) : سخن
حکایات متفرقه : سخن
سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) ۳ : سخن
سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) ۲ : سخن
لشکریان عقل : سخن
عقل وادب : سخن
سخن حکیمان و دانشمندان ، مشاهیر : سخن
شعری از شیخ بهایی : سخن
روایتی از امام سجاد (ع) : سخن
دوستی با امیر المؤمنین علىّ بن ابى طالب (ع) : سخن
حدیثی در مدح امام علی (ع) : سخن
حدیث دریا وخورشید : سخن
نامه حضرت صادق (علیه السلام ) به اصحاب خود : سخن
معرفی عقل وفضل : سخن
دفن بدن مطهره فاطمه زهرا (س) : سخن
حکایتی از زندگی حضرت زهرا(س) : سخن
برخی از القاب حضرت زهرا (س) : سخن
گفتاری در مورد عقل وجهل ۲ : سخن
گفتاری در مورد عقل : سخن
سخن
ابیاتی از عطار : سخن
ضمانت بهشت : سخن
آخرین همراه : سخن
توبه : سخن
سخنان بزرگان : سخن
حکایاتى از عارفان و بزرگان علم و دین : سخن
سفارشی از پیامبر اسلام : سخن
بد خلقی وفشار قبر : سخن
رعایت نوبت : سخن
نجات از فشار قبر : سخن
قاسم انوار تبریزى : سخن
سخنی از سقراط : سخن
پندی از علامه حلی : سخن
فرازهایى از کتب آسمانى : سخن
باباافضل کاشانی (مرقی) : سخن
بایزید بستامى : سخن
در مدح پیامبر (ص) از منطق الطیر عطار ۴ : سخن
در مدح پیامبر (ص) از منطق الطیر عطار ۳ : سخن
بزرگان : سخن
اخلاق و سبک زندگی : سخن
سخن دانشمندان وحکیمان : سخن
سخن حکما ودانشمندان : سخن
حکایاتی از گلستان سعدی : سخن
جملاتی از ارسطو : سخن
سخن حکما : سخن
سخن حکما در مورد دانشمند : سخن
سخنان مشاهیر وبزرگان : سخن
پندهای کوتاه : سخن
در مدح پیامبر (ص) از منطق الطیر عطار ۲ : سخن
متن کامل داستان شیخ صنعان از منطق الطیر عطار : سخن
شعری از حسن دهلوی : سخن
شعری از سنایی : سخن
در تعریف عشق : سخن
اشعار : سخن
منصور دوانیقی وعمروبن عبید : سخن
حکایت : سخن
لطیفه ای دیگر از تنگدستی : سخن
لطیفه : سخن
حکایتی پند آموز : سخن
حکایتی از سلیمان پیامبر (ع) : سخن
حکایات : سخن
نشانه اقسام مردم در گفتگوی شمعون با پیامبر اسلام (ص) : سخن
نشانه های نادان در گفتگوی پیامبر (ص) با شمعون : سخن
نشانه های اسلام در گفتگوی شمعون با پیامبر اسلام (ص) : سخن
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی : سخن
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی۲ : سخن
پندی از پیامبر(ص) خطاب به ابوذر(رضی الله) : سخن
خطبه ای از پیامبر (ص) در ارشاد مردم : سخن
سفارش پیامبر (ص) به معاذ ابن جبل هنگام اعزام به یمن : سخن
خطبه پیامبر (ص) در مورد یاد مرگ : سخن
سخنان پیامبر (ص) : سخن
سخن
ترکیب بند محتشم کاشانی : سخن
عاشورا از نگاه امام رضا (ع) : سخن
محرم از نگاه امام رضا (ع) : سخن
خبر دادن میثم تمار از واقعه عاشورا : سخن
نامه امام حسین (ع) به اهل کوفه چون به کوفه رفت و او را یاری نکردند : سخن
بخشش امام (ع) : سخن
نفرین پدر : سخن
پاداش علم واگاهی : سخن
در ورود حضرت امام حسین علیه السّلام به زمین کربلا ۳ : سخن
گریه کنندگان بر حسین (ع) : سخن
امام حسین (ع) : سخن
یاد خدا : سخن
وارث پیامبران : سخن
شب عاشورا ۲ : سخن
ایاک نعبد و ایاک نستعین : سخن
خطبه طالوتیه : سخن
دسته‌بندی نشده : سخن
در ذکر نسب رسول خدا{مضر- الیاس} : سخن
در ذکر نسب پیامبر (ص) -(عدنان معد نزار) : سخن
در نسب شریف حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم : سخن
سخنانی از پیامبر اکرم (ص) : سخن
در ورود حضرت امام حسین علیه السّلام به زمین کربلا ۲ : سخن
در ورود حضرت امام حسین علیه السّلام به زمین کربلا : سخن
مفضل بن عمر جعفى : سخن
زندگی نامه بزرگان : سخن
حدیثی از معراج : سخن
حدیثى در فضیلت امیرمؤ منان (علیه السلام ) : سخن
وصف امیر المومنین از زبان رسول خدا(ص) : سخن
غریب خراسان : سخن
زیارت امام رضا (ع) : سخن
ثواب زیارت ائمه سلام الله علیهم : سخن
فضائل اهلبیت : سخن
اندرز ابوذر : سخن
قصار الحکم نهج البلاغه ۱۵۶تا ۱۶۰ : سخن
قصار الحکم نهج البلاغه ۱۵۱ تا ۱۵۵ : سخن
پند امام به یکی از اصحاب : سخن
قصار الحکم نهج البلاغه ۱۴۷ الی ۱۴۹ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۴۵ و۱۴۶ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۴۰تا ۱۴۵ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۳۱ الی ۱۴۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۲۱ تا ۱۳۰ : سخن
نهج البلاغه حکمت ۱۰۴ الی ۱۱۰ : سخن
حکمت های نهج البلاغه ۱۱۱ تا ۱۲۰ : سخن
نهج البلاغه : سخن
قصار الحکم : سخن
اجزای دانش : سخن
حکایتی از ابو الحسین نوری : سخن
بقعه منتقمه : سخن
سه عمل سودمند پس از مرگ : سخن
شیوه فقها در نگارش : سخن
پرهیز از سخن بیهوده : سخن
دروازه نیکی ها : سخن
ثواب دانشمند و دانشجو : سخن
انواع مردم : سخن
سخن عارفان و پارسایان : سخن
لطایف : سخن
سخن پیامبر اکرم (ص ) : سخن
سخن عارفان و پارسایان : سخن
شعر فارسى : سخن
لن تنالوا البر : سخن
حکایاتى از بزرگان : سخن
روایتی در مدح حضرت علی (ع) : سخن
مدحی از امیر المؤمنین(ع) : سخن
سفارشی از پیامبر به حضرت علی (ع) ۱ : سخن
سخن حکیمان : سخن
بد بخت و سعادتمند : سخن
پندی از پیامبر اسلام (ص) : سخن
سخن حکیمان و دانشمندان ، : سخن
شعری از شیخ بهایی : سخن
حسین بن سعید اهوازى : سخن
درفضیلت تجمل و زینت کردن : سخن
پندی از امام علی (ع) : سخن
یک حکایت : سخن
یک حکایت از کتاب منازل الاخره : سخن
چند روایت در مورد اعمال نیک : سخن
دو بیت شعر : سخن
گفتاری در مورد فضیلت اهلبیت علیهما السلام : سخن
مرگ علما : سخن
على بن ابراهیم بن هاشم قمى : سخن
پند یاز امام موسی ابن جعفر (ع) : سخن
حکایاتی از بزرگان : سخن
بزرگان : سخن
اخلاق و سبک زندگی : سخن
سخنان مشاهیر وبزرگان : سخن
پندهای کوتاه : سخن
این دغل دوستان که مى بینى : سخن
مجلس رندان : سخن
تا سرو قباپوش را دیده ام امروز : سخن
اشعار : سخن
نامه تهدید امیز پادشاه روم وپاسخ محمد حنفیه : سخن
حکایت حجاج وبادیه نشین : سخن
حکایات : سخن
توصیف دنیا از دید رسول خدا (ص) : سخن
ازخطبه های پیامبر (ص) در مورد فریب دنیا : سخن
سخنانی از پیامبر اکرم (ص) در مورد رسیدگی به حساب ها : سخن
خطبه اى از پیامبر خدا(ص ) : سخن
حق مومن بر مومن : سخن
سفارشی از پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین : سخن
حال مومن در نزد خدا : سخن
نزدیکی به خدا : سخن
سخنان پیامبر (ص) : سخن
سخن
دسته‌بندی نشده : سخن
فضائل اهلبیت : سخن