ای ز تو پیغامبران را شرف 
لؤلؤ و مرجان خدا را صدف 
راضیه و مرضیه و عالمه 
سیده النساء یا فاطمه 
آینه سیرت ختم رسل 
دانش کل عصمت کل عقل کل 
دختر دین مادر دین کیست تو 
نور سماوات و زمین کیست تو 
مام دو عیسای مسیح آفرین 
بر دو مسیحت ز مسیح آفرین 
وصف تو و مدح تو خیرالکلام 
مادر سادات علیک السلام 
مادر روحانی روح الامین 
ذریه ات ستارگان زمین 
روح علی جان محمد تویی 
سوره فرقان محمد تویی 
دست خدا دست به دامان توست 
مادری ختم رسل شان تو است 
بوسه گه ختم رسل دست تو 
نفس محمد شده پابست تو 


آیه تطهیر گل دامنت 
هست خدا پیشتر از بودنت 
عمر تو ای مادر ما کم نبود 
نور تو بود و همه عالم نبود 
دخت نبی مادر آدم سلام 
سیده النساء عالم سلام 
در یم غم ها به علی نوح کیست 
بین دو پهلوی نبی روح کیست 
روح عبادات سلام علیک 
مادر سادات سلام علیک 
مصحف مهر تو کتاب همه 
درس حجاب تو حجاب همه 
جنت موعود پیمبر تویی 
آرزوی احمد و حیدر تویی 
حسن تو نقش قلم ابتداست 
سینه پاک تو بهشت خداست 
پیک خدا فخر کند بر همه 
این که منم هم سخن فاطمه 
جان نبی در بدنی فاطمه 
محور هر پنج تنی فاطمه 
کعبه دهد تکیه به دیوار تو 
چشم علی تشنه به دیدار تو 
صورت تو سیرت پیغمبر است 
صحبت تو حرف دل حیدر است 
مصحف ناخوانده حق صدر تو است 
لیله قدری که نهان قدر تو است 
ای همه دم ذکر خدا بر لبت 
روح علی محو نماز شبت 
کعبه دل هاست سرایت هنوز 
پشت سر ماست دعایت هنوز 
کشور ایران حرم پاک تو است 
هر وجبش قبضه ای از خاک تو است 
ای کرمت شامل حال همه 
مادر سادات بنی فاطمه 
نعمت هستی نمک فاطمه است 
ملک الهی فدک فاطمه است 
ای که به خاک تو فدک گم شده 
بین سپاه تو ملک گم شده 
یاس کبود از اثر خارها 
حیف که کشتند تو را بارها 
وصف تو اینگونه به ما رسیده 
ایتها الصدیقه الشهیده 
اجر رسالت شرر نار شد 
یار تو تنها در و دیوار شد 
دیو کجا غرفه حورا کجا 
شعله کجا صورت زهرا کجا 
سرو علی گرچه قدت خم شده 
پشت ولایت ز تو محکم شده 
مادر یازده ولی کیست تو 
فدایی راه علی کیست تو 
آتش بیت تو دل عالم است 
شعله ای از آن نفس میثم است

حاج غلامرضا سازگار