ولادت
ابو محمد، مفضل بن عمر جعفى كوفى ، در اواخر قرن اول هجرى در شهر كوفه به دنيا آمد.
مقام علمى
او از چهره هاى سرشناس و از شاگردان ممتاز امام جعفر صادق و امام موسى كاظم و امام رضا عليهم السلام به شمار مى آيد.
بنابر بعضى روايات وى امام محمد باقر عليه السلام را نيز درك كرده است .
وى روايات فراوانى را از امام جعفر صادق و امام موسى كاظم عليهماالسلام نقل كرده و از راويان بزرگ حديث به شمار مى رود.
مفضل از مقام و منزلت بزرگى نزد آن دو امام برخوردار بوده و از طرف آن دو امام متولى در گرفتن اموال و مصرف آنها بوده است و اين خود دليل بر اعتماد و اطمينان ائمه بزرگوار به وى است .

در روايتى آمده كه امام جعفر صادق عليه السلام به مفضل فرمود:
((هر گاه ديدى ميان دو تن از شيعيان ما اختلاف و نزاعى بر سر مالى بوجود آمده تو خود از اموال من آن را بپرداز)).
و در روايتى از امام رضا عليه السلام آمده كه آن حضرت فرمودند:
((مفضل انيس و همدم من است و در كنار او احساس راحتى مى كنم)).
روايت است كه روزى مفضل خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رسيد. آن حضرت با ديدن وى خوشحال شد و لبخند بر لب هاى مبارك آن حضرت نقش بست و فرمود:
((اى مفضل ! به پروردگارم قسم كه من تو را دوست دارم و هر كس را كه تو را دوست بدارد هم دوست دارم .
اى مفضل ! اگر تمام ياران من آنچه را كه تو مى دانى مى دانستند ديگر هيچگاه دو نفر از آنها هم با هم اختلاف پيدا نمى كردند)).
مفضل در پاسخ عرض كرد:((اى فرزند رسول خدا! گمان مى كنم شما من را در جايگاهى بالاتر از جايگاه خودم قرار داده ايد)).
امام عليه السلام فرمودند:
((بلكه من تو را در جايگاهى قرار دادم كه خداوند متعال قرار داده است)).
تأليفات وى
1 – كتاب توحيد مفضل ، كه املاى امام جعفر صادق عليه السلام است و در آن به مباحث خداشناسى پرداخته شده و شهرت مفضل بيشتر به واسطه همين كتاب است .
2 – كتاب الوصية ، كه در آن امام جعفر صادق عليه السلام مفضل را از امور مسلمانان و زندگى و خواسته هاى آنان و حوادث حال و آينده و اسرار جهان سفلى و عليا آگاه فرموده است .
3 – كتاب اليوم و الليله كه شامل مستحبات و دعاهايى است كه مفضل آنها را روايت كرده است .
4 – كتاب علل الشرايع ، در بيان فلسفه احكام شرعى و فوايد و منافع آن است .
5 – كتاب الاهليلجة ، اين كتاب املاى امام جعفر صادق عليه السلام و در ردّ ملحدان و منكران خداوند متعال بيان شده است .
وفات
سرانجام مفضل ، پس از هشتاد سال عمر با بركت و خدمت در راه محمد و آل محمد صلوات الله عليهم در شهر كوفه دار فانى را وداع نمود و به بهشت برين سفر كرد.
امام رضا عليه السلام وقتى خبر وفات مفضل را شنيد فرمود: ((او به آسايش ‍ و راحتى رسيد)).