محمد بن مسلم گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض كردم، چه می‏شود مردمی را متهم به دروغ نیستند حدیثی را بواسطه از رسول خدا (ص) روایت می‏كنند ولی از شما خلافش به ما می‏رسد؟ فرمود: حدیث هم مانند قرآن نسخ می‏شود.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 2
***********************************
ابن حازم گوید: چه می‏شود كه من از شما مطلبی می‏پرسم و شما جواب مرا می‏گویید و سپس دیگری نزد شما می‏آید و به او جواب دیگری می‏فرمائید! فرمود: ما مردم را به زیاد و كم ( به اندازه عقلشان) جواب می‏گوییم. عرض كردم، بفرمایید آیا اصحاب پیغمبر (ص) بر آن حضرت راست گفتند یا دروغ بستند! فرمود: راست گفتند. عرض كردم پس چرا اختلاف پیدا كردند؟ فرمود: مگر نمی‏دانی كه مردی خدمت پیغمبر (ص) می‏آمد و از او مسأله‏ ای می‏پرسید و آن حضرت جوابش می‏فرمود و بعدها به او جوابی می‏داد كه جواب اول را نسخ می‏كرد پس بعضی از احادیث بعضی دیگر را نسخ كرده است.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 3
***********************************

زیاد گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر ما به یكی از دوستان خود فتوائی از روی تقیه دهیم چه می‏گویی! عرض كردم؛ قربانت شما بهتر می‏دانید. فرمود: اگر همان را اخذ كند برایش بهتر و پاداشش بزرگتر است و در روایت دیگر است كه فرمود: اگر آن را أخذ كند پاداش یابد و اگر رها كند به خدا كه گناه كرده است.

اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 4
***********************************
زراره گوید: از امام باقر علیه السلام مطلبی پرسیدم و جوابم فرمود، سپس مردی آمد و همان مطلب را از او پرسید و او برخلاف جواب منش گفت، سپس مرد دیگری آمد و به او جوابی برخلاف هر دو جواب داد، چون آن دو مرد رفتند، عرض كردم پسر پیغمبر! دو مرد از اهل عراق و از شیعیان شما آمدند و سؤالی كردند و شما هریك را برخلاف دیگری جواب دادید!! فرمود: ای زراره این گونه رفتار برای ما بهتر و ما و شما را بیشتر باقی دارد و اگر اتفاق كلمه داشته باشید، مردم متابعت شما را از ما تصدیق می‏كنند (و اتحاد شما را علیه خود می‏دانند) و زندگی ما و شما ناپایدار گردد.
زراره گوید سپس به امام صادق علیه السلام عرض كردم: شیعیان شما چنانند كه اگر آنها را به سوی سرنیزه و آتش برانید می‏روند با این حال از شما جواب های مختلف می‏شنوند.آن حضرت هم به مانند پدرش به من جواب داد.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 5
***********************************
امام صادق علیه السلام فرمود: كسی كه می‏داند ما جز حق نگوئیم باید همان علمش به ما او را بس باشد پس اگر از ما خلاف آنچه را كه می‏داند (گفتاری به ظاهر ناحق) شنید باید بداند كه آن گفتار برای دفاع ماست از او
.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 6
***********************************
سماعه گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردیست كه دو نفر از هم مذهبانش نسبت به مطلبی دو روایت مختلف برایش نقل می‏كنند، یكی امرش می‏كند و دیگری نهیش می‏نماید، او چه كند! فرمود: تأخیرش اندازد تا آنكه را بواقع خبرش می‏دهد (امام زمانش را) ملاقات كند، و تا زمان ملاقاتش خود مختاراست. و در روایت دیگر است، به هر كدام از آن دو روایت كه با رضایت خاطر عمل كنیم تو را روا است.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت7
***********************************

راوی گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: بگو بدانم. اگر من امسال حدیثی به تو گویم و سال آینده كه نزد من آئی خلاف آنرا به تو گویم به كدام یك از دو حدیث عمل می‏كنی! عرض كردم؛ به دومی فرمود خدایت بیامرزد.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 8
***********************************
ابن خنیس گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم: اگر حدیثی از امام سابق رسد و حدیثی بر خلاف از امام لاحق به كدامیك عمل كنیم! فرمود: به یكی از آن دو (به حدیث امام لاحق عمل كنید ملاصدرا -) تا از امام زنده بیانی رسد و چون از امام زنده بیانی رسید به آن عمل كنید، سپس فرمود: به خدا ما شما را براهی در آریم كه در وسعت باشید و در روایت دیگر است: به حدیث تازه‏ تر عمل كنید.

اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 9
***********************************