ولادت
وی از یاران امام حسن عسکری علیه السلام می باشد و از چهره های سرشناس یاران ائمه علیهم السلام و راویان حدیث به شمار می آید.
او را می توان از بزرگان قرن سوم هجری برشمرد.
سخنان علما
نجاشی درباره او می فرماید:
((محمد بن حسن بن فروخ صفار یکی از چهره های درخشان شیعه در شهر قم بوده ، وی شخصیتی مورد اطمینان و دارای ارزشی والا است . روایات او بر بسیاری از روایات ترجیح داده می شود. او تألیفات فراوانی نیز دارد.))
شیخ طوسی در کتاب فهرست می فرماید:
((محمد بن حسن صفار اهل قم می باشد. وی تألیفات فراوانی دارد و نامه هایی نیز به امام حسن عسکری علیه السلام فرستاده است که آن نامه ها و جواب آنها موجودند و در اختیار می باشند.))

علامه حلی در کتاب خلاصه می فرماید:
((محمد بن حسن بن فروخ از چهره های سرشناس شیعه در شهر قم و مورد اطمینان است و شخصیتی عظیم الشأن است که روایات او برتر می باشند.))
اساتید
صفار از شخصیت های کم نظیر راویان شیعه به شمار می آید و از محضر علمای فراوانی از یاران ائمه علیهم السلام بهره برده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم :
ابراهیم بن اسحاق ، احمد بن ابی عبد الله برقی ، احمد بن حسن بن علی بن فضال ، احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد بن مسلم ، ایوب بن نوح ، حسن بن علی بن فضال ، علی بن ابراهیم و بسیاری دیگر از شخصیت های بزرگ و راویان احادیث ائمه معصومین علیهم السلام .
شاگردان
چهره های فراوانی نیز از محضر درس این شخصیت بزرگ بهره برده اند مانند:
احمد بن ادریس ، علی بن حسین بابویه ، احمد بن داود بن علی ، احمد بن محمد، سعد بن عبد الله ، محمد بن جعفر مؤدب ، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن حسین ، محمد بن یحیی عطار، محمد بن یعقوب کلینی و بسیاری دیگر از چهره های علم و دانش در آن زمان .
تألیفات
صفار دارای تألیفات فراوانی است از جمله :
کتاب الصلوه ، کتاب الوضوء، کتاب الجنائز، کتاب الصیام ، کتاب الحج ، کتاب النکاح ، کتاب الطلاق ، کتاب المزار، کتاب الرد علی الغلاه ، کتاب التقیه ، کتاب المناقب ، کتاب بصائر الدرجات ، کتاب ما روی فی اولاد الائمه ، کتاب الجهاد.
دوران زندگی
صفار در دورانی زندگی می کرد که ظلم و جنایت و خفقان بنی عباس به نهایت خود رسیده بود.
بسیاری از شیعیان و یاران ائمه علیهم السلام در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می بردند و حتی امامان معصوم نیز در خانه های خود تحت مراقبت و نظر به سر می بردند و به این دلیل به امام حسن عسکری علیه السلام عسکری می گویند که آن حضرت را در منطقه نظامی تحت نظر داشتند و در آنجا سکونت داده بودند.
صفار یکی از چهره های درخشان آن روزگار است که با استفاده های فراوان از شخصیت های علمی آن زمان و نوشتن نامه های خصوصی و مخفیانه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام خود را به آن حضرت مرتبط می کرد و شیعیان را از نور وجود ایشان بهره مند می ساخت .
شهر قم
قم از دیر باز پایگاه شیعیان محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم بوده است و چهره های فراوانی در این شهر درخشیده اند که حافظان و پاسداران معارف ائمه معصومین علیهم السلام بوده اند.
یکی از این چهره ها محمد بن حسن صفار می باشد. او را به عنوان یکی از چهره های سرشناس شیعه در شهر قم می شناسند که با حفظ و نقل روایات ، خدمت بزرگی به جهان تشیع نموده و شخصیتهایی همچون کلینی با نقل روایات او تلاش او را به نتیجه رسانده است .
وفات
سرانجام پس از عمری خدمت به علوم آل محمد صلوات الله علیهم در سال ۲۹۰ هجری و در شهر قم به دیار باقی شتافت .