ثـَعـْلَبـی از حـضـرت صـادق عـلیـه السـّلام روایـت كـرده اسـت كـه روزی حـضـرت رسـول صـلی اللّه علیه وآله وسلّم به خانه فاطمه علیهاالسّلام درآمد فاطمه را دید كه جامه پوشیده از جُلهای شتر وبه دستهای خود آسیا می گردانید ودر آن حالت فرزند خود را شیر می داد، چون حضرت اورا بر آن حالت مشاهده كرد آب از دیده های مباركش ‍ روان شد وفـرمـود: ای دخـتـر گـرامـی ! تـلخـی های دنیا را امروز بچش برای حلاوت های آخرت . پس فاطمه علیهاالسّلام گفت : یا رسول اللّه ! حمد می كنم خدا را بر نعمتهای اووشكر می كنم خدا را بر كرامتهای او؛ پس حق تعالی این آیه را فرستاد:
(وَلَسـَوْفَ یـُعـْطیكَ ربُّكَ فَتَرْضی )؛یعنی حق تعالی در قیامت آن قدر به تو خواهد داد كه راضی شوی