حكایت شده است كه اصمعی گفت : این آیه می خواندم كه : ((و السارق و السارقة فاقطوا ایدیهما جزاء بما كسبانكالا من الله و الله غفور رحیم .)) و بادیه نشینی به كنارم نشسته بود. گفت : باز بخوان ! خواندم گفت : این ، سخن خدا نیست . متوجه شدم و خواندم : ((و الله عزیز حكیم )) گفت : اكنون درست خواندی . گفتم : قرآن خوانده ای ؟ گفت : نه ! گفتم : پس ، از كجا دانستی ؟ گفت : ای مرد! خدا ((عزیز)) است كه حكم به قطع دست می كند. اگر بخشنده و مهربان بود، چنین نمی كرد
کشکول شیخ بهایی
____________________________
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ
دست مرد دزد و زن دزد را ، به کیفر عملی که انجام داده اند ، بعنوان یک مجازات الهی ، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است.
ایه 38 سوره مائده