جمعی نقل كرده اند كه یزید امر كرد سر مطهّر امام علیه السّلام را بر در قصر شوم او نصب كردند و اهل بیت علیه السّلام را امر كرد كه داخل خانه او شوند، چون مخدّرات اهل بیت عصمت و جلالت (علیهن السلام ) داخل خانه آن لعین شدند زنان آل ابوسفیان زیورهای خود را كندند و لباس ماتم پوشیدند و صدا به گریه و نوحه بلند كردند و سه روز ماتم داشتند و هند دختر عبدالله بن عامر كه در آن وقت زن یزید بود و پیشتر در حباله حضرت امام حسین علیه السّلام بود پرده را درید و از خانه بیرون دوید و به مجلس آن لعین آمد در وقتی كه مجمع عام بود گفت : ای یزید! سر مبارك فرزند فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم را بر در خانه من نصب كرده ای ! یزید برجست و جامه بر سر او افكند و او را برگرداند و گفت : ای هند! نوحه و زاری كن بر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و بزرگ قریش ‍ كه پسر زیاد لعین در امر او تعجیل كرد و من به كشتن او راضی نبودم .
منتهی الامال