چون عمر سعد از كربلا به سوی كوفه روان گشت جماعتی از بنی اسد كه در اراضی غاضریّه مسكن داشتند، چون دانستند كه لشكر ابن سعد از كربلا بیرون شدند به مقتل آن حضرت و اصحاب او آمدند و بر اجساد شهداء نماز گزاشتند و ایشان را دفن كردند به این طریق كه امام حسین علیه السّلام را در همین موضعی كه اكنون معروف است دفن نمودند و علی بن الحسین علیه السّلام را در پایین پای پدر به خاك سپردند، و از برای سایر شهداء و اصحابی كه در اطراف آن حضرت شهید شده بودند حُفره ای در پایین پا كندند و ایشان را در آن حفره دفن نمودند،و حضرت عبّاس علیه السّلام را در راه غاضریّه در همین موضع كه مرقد مطهّر او است دفن كردند.
و ابن شهر آشوب گفته كه از برای بیشتر شهداء قبور ساخته و پرداخته بود و مرغان سفیدی در آنجا طواف می دادند.
و نیز شیخ مفید در موضعی از كتاب (ارشاد) اسامی شهداء اهل بیت را شمار كرده پس از آن فرموده كه تمام اینها در مشهد امام حسین علیه السّلام پایین پای او مدفونند مگر جناب عبّاس بن علی علیهماالسّلام كه در مُسَناة راه غاضریّه در مقتل خود مدفون است و قبرش ظاهر است ، ولكن قبور این شهداء كه نام بردیم اثرش معلوم نیست بلكه زائر اشاره می كند به سوی زمینی كه پایین پای حضرت حسین علیه السّلام است و سلام بر آنها می كند و علی بن الحسین علیه السّلام نیز با ایشان است .
و گفته شده كه آن حضرت از سایر شهداء به پدر خود نزدیكتر است .
و امّا اصحاب حسین علیه السّلام كه با آن حضرت شهید شدند در حول آن حضرت دفن شدند، و ما نتوانیم قبرهای ایشان را به طور تحقیق و تفصیل تعیین كنیم كه هر یك در كجا دفن اند، الا این مطلب را شكّ نداریم كه حایر بر دور ایشان است و به همه احاطه كرده است . رَضِیَ اللّه عَنْهُمْ وَاَرْضاهُمْ وَاَسْكَنَهُمْ جَنّاتِ النَّعیمِ.
مؤ لف گوید: می توان گفت كه فرمایش شیخ مفید رحمه اللّه در باب مدفن شهداء نظر به اغلب باشد پس منافات ندارد كه حبیب بن مظاهر و حُرّ بن یزید، قبری علیحده و مدفنی جداگانه داشته باشند.
منتهی الامال