(زهد، دوگونه است ) یكی زهد عامه ، و آن ، زهد ظاهری است و دیگری زهد خاصه و آن ، چنان است كه دنیا در نظرت چیزی نباشد، كه از آن دوری كنی . و در نزد تو، بی نیازی و نیازمندی یكی باشد و جامه كهنه و نو و طعام خوب و بد، بر تو یكسان باشد. چنان كه امیرالمومنین علی ، كه – درود خدا بر او باد! فرمود: ایمان آدمی ، آنگاه به كمال می رسد، كه از پوشیدن هیچ جامه ای ننگ نداشته باشد و از خوردن هیچ خوراكی ابراز تنفر نكند. و اشاره به قرآن كریم داشت كه خدا می فرماید: ((لاتاءسوا علی ما فاتكم و لا تفر حوا بما آیتكم ))
کشکول شیخ بهایی
________________
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
سوره مبارکه حدید آیه 23
تا بر آنچه از دست ‏شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده است ‏شادمانی نكنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد