ابو حمزه ثمالی گويد:
امام باقر (ع) فرمود: موسی بن عمران – علی نبيّنا و آله و عليه السّلام – به پيشگاه پروردگار عرض كرد: خداوندا برگزيدگان بندگانت كيانند؟ فرمود: آن كس كه دستی باز و سخاوتمند و قدمی پر بركت و استوار در خيرات دارد، سخن راست گويد، و با وقار و آرامش گام بردارد، چنين كسانی از كوه استوارترند. عرض كرد: خداوندا چه كسی در دار القدس در پيشگاه تو بار نهد؟ فرمود: آنان كه چشم به دنيا ندوخته ، و اسرار دينی خود را فاش ‍ نسازند، و در قضاوت رشوه نگيرند، حق در دلشان جايگزين ، و راستی بر زبانشان جاری است ، اين چنين كسان در دنيا در پوشش من و در آخرت در دار القدس نزد من خواهند بود