قطب ، در ((شرح شهاب )) گفته است : روايت شده است كه پروردگار، دعای دو گروه از مردم را مستجاب می دارد. چه مؤمن باشند و چه كافر. يكی دعای مظلومانست و ديگری دعای درماندگان . و بدين سبب است كه خدای تعالی فرمود: ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ )) (يعنی : آيا آن كيست كه دعای بيچارگان را به اجابت می رساند؟)
پيامبر (ص ) فرمود: دعای مظلوم مستجاب است و اگر گفته شود: مگر خدا نفرمود: ((وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ )) (يعنی : و كافران جز به حرمان و ضلالت دعوت نمی كنند) پس چگونه دعايشان مستجاب می شود؟ گوييم : اين آيه ، به دعای كافران در دوزخ بر می گردد و در آنجا، نه اشك سود دهد و نه دعا پذيرفته شود. و خبری كه ما آورديم ، مربوط به دنياست
کشکول شیخ بهایی
_______________
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ سوره نمل آیه 62
وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ سوره غافر آِیه 50