حکمت 331
ارزش اطاعت و بندگي
(عبادي، اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: خداي سبحان طاعت را غنيمت زيرکان قرار داد آنگاه که مردم ناتوان، کوتاهي کنند.
حکمت 332
مسؤوليّت رهبري
(سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: حاکم اسلامي، پاسبان خدا در زمين اوست.
حکمت 333
روانشناسي مؤمن
(علمي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: (در توصيف مؤمن فرمود) شادي مؤمن در چهره او، و اندوه وي در دلش پنهان است، سينه‏اش از هر چيزي فراخ‏تر، و نفس او از هر چيزي خوارتر است. برتري جويي را زشت، و رياکاري را دشمن مي‏شمارد، اندوه او طولاني، و همّت او بلند است، سکوتش فراوان، و وقت او با کار گرفته است، شکرگزار و شکيبا و ژرف انديش است. از کسي درخواست ندارد و نرم‏خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت‏تر امّا در دينداري از بنده خوارتر است.
حکمت 334
ياد مرگ و آرزوها
(اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بنده خدا أجل و پايان کارش را مي‏ديد، با آرزو و فريب آن دشمني مي‏ورزيد.
حکمت 335
آفات اموال
(اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: براي هر کسي در مال او دو شريک است: وارث، و حوادث.