حکمت 311
نفرين امام عليه السّلام
(اعتقادي)

و درود خدا بر او، فرمود: (چون به شهر بصره رسيد خواست انس بن مالک را به سوي طلحه و زبير بفرستد تا آنچه از پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم در باره آنان شنيده يادشان آورد، أنس، سر باز زد و گفت من آن سخن پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم را فراموش کردم، فرمود)«» اگر دروغ مي‏گويي خداوند تو را به بيماري برص (سفيدي روشن) دچار کند که عمّامه آن را نپوشاند.
(پس از نفرين امام (ع)، انس به بيماري برص در سر و صورت دچار شد، که همواره نقاب مي‏زد)
حکمت 312
روانشناسي عبادات
(علمي، عبادي) و درود خدا بر او، فرمود: دل‏ها را روي آوردن و نشاط، و پشت کردن و فراري است، پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبّات واداريد، و آنگاه که پشت کرده بي‏ نشاط است، به انجام واجبات قناعت کنيد.
حکمت 313
جامعيّت قرآن
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و احکام مورد نياز زندگي‏تان وجود دارد.
حکمت 314
روش برخورد با متجاوز
(سياسي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: سنگ را از همان جايي که دشمن پرت کرده، باز گردانيد، که شر را جز شر پاسخي نيست.
حکمت 315
روش نويسندگي
(علمي، هنري) و درود خدا بر او، فرمود: (به نويسنده خود عبيد اللّه بن ابي رافع دستور داد) در دوات، ليقه بينداز، نوک قلم را بلند گير، ميان سطرها فاصله بگذار، و حروف را نزديک به يکديگر بنويس، که اين شيوه براي زيبايي خط بهتر است.