راههاى قرآن
امير المومنين عليه السلام فرمود:
همانا دهانهاى شما، راههاى قرآن است و با آن قرآن مى خوانيد؛ پس آنها را با مسواك زدن پاكيزه كنيد.
****************
مسواك و نماز
امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرموده اند:
اگر مسواك بزنيد و دو ركعت نماز بخوانيد، بهتر از اين است كه هفتاد ركعت نماز را بدون مسواك زدن بخوانيد.
****************
دستور به مسواك
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود:
اگر بر امتم سخت و مشقت انگيز نبود. آنان را به هنگام هر وضويى به مسواك زدن امر مى كردم .
****************
فوايد مسواك زدن
امام صادق عليه السلام فرمود:
مسواك زدن دوازده ويژگى دارد:
1 جزء سنت است .
2 پاكيزه كننده دهان است .
3 روشنى بخش چشم است .
4 خداوند را خشنود مى كند.
5 دندانها را سفيد مى كند.
6 زردى دندان را از بين مى برد.
7 اشتها را زياد مى كند.
8 لثه را محكم مى كند.
9 بلغم را از بين مى برد.
10 حافظه را زياد مى كند.
11 اجر هر كار نيكى را مضاعف مى كند.
12 فرشتگان را شاد مى كند.