حکمت 251
تلخی‏ های و شيرينی‏ های دنيا و آخرت
(اخلاقی، اعتقادی) و درود خدا بر او، فرمود: تلخکامی دنيا، شيرينی آخرت، و شيرينی دنيای حرام، تلخی آخرت
است.
*************
حکمت 252
فلسفه احکام الهی
(اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی)
و درود خدا بر او، فرمود: خدا «ايمان» را برای پاکسازی دل از شرک، و «نماز» را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی، و «زکات» را عامل فزونی روزی، و «روزه» را برای آزمودن اخلاص بندگان، و «حج» را برای نزديکی و همبستگی مسلمانان، و «جهاد» را برای عزّت اسلام، و «امر به معروف» را برای اصلاح توده‏ های ناآگاه، و «نهی از منکر» را برای بازداشتن بی‏خردان از زشتی‏ها، «صله رحم» را برای فراوانی خويشاوندان، و «قصاص» را برای پاسداری از خون‏ها، و اجرای «حدود» را برای بزرگداشت محرّمات الهی، و ترک «می‏گساری» را برای سلامت عقل، و دوری از «دزدی» را برای تحقّق عفّت، و ترک «زنا» را برای سلامت نسل آدمی، و ترک «لواط» را برای فزونی فرزندان، و «گواهی دادن» را برای به دست آوردن حقوق انکار شده، و ترک «دروغ» را برای حرمت نگه داشتن راستی، و «سلام» کردن را برای امنيّت از ترس‏ها، و «امامت» را برای سازمان يافتن امور امّت، و «فرمانبرداری از امام» را برای بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد.
*************
حکمت 253
روش سوگند دادن ستمکار
(سياسی، اعتقادی) و درود خدا بر او، فرمود: آنگاه که خواستيد ستمکاری را سوگند دهيد از او بخواهيد که بگويد (از جنبش و نيروی الهی بيزار است» زيرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بيزاری، در کيفر او شتاب شود، امّا اگر در سوگند خود بگويد «به خدايی که جز او خدايی نيست» در کيفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به يگانگی يادکرد.
**************
حکمت 254
تلاش در انفاقهای اقتصادی
(اقتصادی) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم خودت وصیّ مال خويش باش، امروز به گونه‏ ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند.
*************
حکمت 255
تندخويی و جنون
(اخلاقی، اجتماعی) و درود خدا بر او، فرمود: تندخويی بی‏ مورد نوعی ديوانگی است، زيرا که تندخو پشيمان می‏شود، و اگر پشيمان نشد پس ديوانگی او پايدار است.