پندی از امام صادق (ع)

بدون نظر »

در اواخر كتاب ((من لا يحضره الفقه )) حسن بن محبوب ، از ((هيثم بن واقد)) نقل كرده است كه از امام صادق (ع ) شنيدم كه فرمود: آن كس را كه خدا از خواری گناه ، به شرف پرهيزگاری رساند، بی مال او را بی نياز كرده و بی دودمان ، او را عزت بخشيده و بی همدم ، انسش داده است و آن كه از خدای عزوجل بترسد، پروردگار هر چيز را از او می ترساند و آن كه از خدا نترسد خداوند، او را از هر چيز می ترساند و آنكه به كمترين روزی از خدا خشنود باشد، پروردگار به كمترين عمل از او خشنود شود. و آن كه در طلب روزی حلال شرمساری نبرد، سبكبار شود و خانواده اش نعمت يابند و آن كه بدنيا پرهيزگاری كند، خدا حكمت در دلش پايدار كند و زبانش را بدان گشايد و چشم او را بر دنيا و دردها و درمان های آن بگشايد. و او را به سلامت ، از دنيا به بهشت برد
***********************************
از كتاب ((من لا يحضره الفقه )): امام صادق (ع ) فرمود. ياری خدا بر مؤمن همين بس ، كه دشمن خود را به معصيت پروردگار مشغول می بيند.
کشکول شیخ بهایی

حکمت های نهج البلاغه 206 تا 210

بدون نظر »

حکمت 206
ره آورد حلم و بردباري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: نخستين پاداش بردبار از بردباري ‏اش آن است که مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود.
حکمت 207
ارزش همانند شدن با خوبان
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نيستي ، خود را به بردباري بنماي ، زيرا اندک است کسي است که خود را همانند مردمي کند و از جمله آنان به حساب نيايد.
حکمت 208
مراحل خودسازي
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که از خود حساب کشد، سود مي ‏برد، و آن که از خود غفلت کند زيان مي ‏بيند، و کسي که از خدا بترسد ايمن باشد، و کسي که عبرت آموزد آگاهي يابد، و آن که آگاهي يابد مي ‏فهمد، و آن که
بفهمد دانش آموخته است
حکمت 209
خبر از ظهور حضرت مهدي عليه السّلام
(اعتقادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: دنيا پس از سرکشي ، به ما روي مي ‏کند، چونان شتر مادّه بد خو که به بچه خود مهربان گردد. (سپس اين آيه را خواند) «و اراده کرديم که بر مستضعفين زمين، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت‏ها گردانيم»
حکمت 210
الگوهاي پرهيزکاري
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته‏ اي که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده، و در بهره بردن از فرصت‏ها کوشيده،و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده، و در دنياي زودگذر، و پايان زندگي و عاقبت کار، بدرستي انديشيده است

حکمت های نهج البلاغه 201 تا 205

بدون نظر »

حکمت 201
امدادهای الهی و حفظ انسان
(اعتقادی ، معنوی ) و درود خدا بر او، فرمود: با هر انسانی دو فرشته است که او را حفظ می ‏کنند، و چون تقدير الهی فرا رسد، تنهايش می ‏گذارند، که همانا زمان عمر انسان، سپری نگهدارنده است.
*********************************
حکمت 202
واقع نگری در مسائل سياسی
(سياسی ) و درود خدا بر او، فرمود: (طلحه و زبير خدمت امام آمدند و گفتند با تو بيعت کرديم که ما در حکومت شريک تو باشيم، فرمود) نه هرگز بلکه شما در نيرو بخشيدن، و ياری خواستن شرکت داريد، و دو ياوريد به هنگام ناتوانی و درماندگی در سختی ‏ها.
*********************************
حکمت 203
ياد مرگ و پرهيزکاری
(اخلاقی ) و درود خدا بر او، فرمود: ای مردم از خدايی بترسيد که اگر سخنی گوييد می ‏شنود، و اگر پنهان داريد می ‏داند، و برای مرگی آماده باشيد، که اگر از آن فرار کنيد شما را می ‏يابد، و اگر بر جای خود بمانيد شما را می ‏گيرد، و اگر فراموشش کنيد شما را از ياد نبرد.
*********************************
حکمت 204
بی ‏توجّهی به سپاسگذاری مردم
(اخلاقی ، اجتماعی ) و درود خدا بر او، فرمود: ناسپاسی مردم تو را از کار نيکو باز ندارد، زيرا هستند کسانی ، بی آن که از تو سودی برند تو را می ‏ستايند، چه بسا ستايش اندک آنان برای تو، سودمندتر از ناسپاسی ناسپاسان باشد. (و خداوند نيکوکاران را دوست دارد)
*********************************
حکمت 205
گنجايش نامحدود ظرف علم
(علمی ) و درود خدا بر او، فرمود: هر ظرفی با ريختن چيزی در آن پر می ‏شود جز ظرف دانش که هر چه در آن جای دهی ، وسعتش بيشتر می ‏شود.

سفارش پیامبر (ص) به معاذ ابن جبل هنگام اعزام به یمن

بدون نظر »

ای معاذ قرآن خدا را بدانها بياموز، آنان را با اخلاق خوب پرورش بده، مردم را در مقام خودشان وادار چه نيك باشند و چه بد و امر خدا را در آنها اجرا كن، در فرمان خدا و مال خدا از هيچ كس در هراس مباش زيرا اختيار با تو نيست و مال از آن تو نيست، امانت آنها را كم يا بيش بدانها بپرداز، بر تو باد نرمش و گذشت در غير مورد ترك حق كه نادان بگويد حق خدا را ترك نمودی ، از كارمندان خود در هر چه ميترسی دچار عيبی شوی پوزش طلب تا تو را معذور دارند، شعارهای دوران جاهليت را از ميان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است.
ادامه نوشتار »

خطبه پیامبر (ص) در مورد یاد مرگ

بدون نظر »

از خطبه هاى پيامبر (ص ):
اى مردم ! بيش ياد مرگ كنيد! چون به هنگام تنگدستى از آن ياد كنيد، بر شما وسعت گيرد و چون به وقت بى نيازى ياد كنيد، بى نيازى را بر شما ناخوش كند مرگ . رشته آرزوها را مى برد و گذران شب ها مرگ را فرا مى رساند. بنده ، همواره ميان دو روز زيست مى كند، روزى كه گذشته است ، كه در آن ، كارهاى او را بر شمرده اند و روزى كه نيامده است و شايد كه او بدان نرسد. بنده ، به هنگام جدايى جانش از تن و فرو شدن به گور، سزاى كردار گذشته خويش و بيقدرى مالى كه از پس نهاده است ، مى بيند. اى مردم ! گشايش ، در قناعت است و كفاف در ميانه روى و آسايش در پرهيزگاريست . هر كارى پاداشى دارد، و هر آينده اى نزديك است .
کشکول شیخ بهایی

سفارشی از حضرت علی (ع) به یاران خود

بدون نظر »

حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام ) فرمود: امير المؤ منين (عليه السلام ) اصحاب خود را بدين نحو سفارش مى كرد كه مى فرمود:
شما را به ترس از خدا و پرهيزكارى سفارش مى كنم زيرا پرهيزكارى است كه مورد رشك جوينده اميدوار و مورد اعتماد گريزان پناه جو است ، و پرهيزكارى را جامه درونى و باطنى خود قرار دهيد و از روى اخلاص ياد خدا كنيد تا بوسيله آن بهترين زندگى را دريابيد و بدان راه نجات را به پيمائيد بنگريد بدنيا نگريستن پارسائى كه از آن جدا گردد، زيرا دنيا جاى گزين خود را از جاى بركند و خوشگذران آسوده دل را داغدار كند، آنچه كه از دنيا رفته است اميدى به بازگشت آن نيست ، و آينده آن نيز روشن نيست كه انتظارش را برند، به آسايش آن بلا و گرفتارى و به بقايش فنا و نيستى بسته است ، خوشيش آميخته به اندوه و بقاى در آن مخلوط بناتوانى و سستى است ، دنيا چون بستانى است كه چراگاهش خرم و سرسبز است و نظر بيننده را بخود جلب كند، نوشيدنيش گوارا و خاكش خوشبو است ، از ريشه هايش آب چكد و شاخه هايش نمناك باشد تا چون اين گياه زمانش فرا رسد (و بثمر رسد) و بندهاى آن محكم گردد بادى بوزد كه برگها را بركند و بندها را از هم بگسلد پس چنان گردد كه خدا فرموده : (خشك گردد و بادها پراكنده اش سازد، و خدا بر هر چيز تواناست ). (سوره كهف آيه 45) بنگريد در دنيا كه چيزهاى جالب براى شما بسيار دارد ولى كمتر چيزى از آن بشما سود دهد