حکمت 236
زشتي دنياي حرام
(اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: به خدا سوگند اين دنياي شما که به انواع حرام آلوده است، در ديده من از استخوان خوکي که در دست بيماري جذامي باشد، پست ‏تر است
حکمت 237
اقسام عبادت
(عبادي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: گروهي خدا را به اميد بخشش پرستش کردند، که اين پرستش بازرگانان است، و گروهي او را از روي ترس عبادت کردند که اين عبادت بردگان است، و گروهي خدا را از روي سپاسگزاري پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.
حکمت 238
مشکلات تشکيل خانواده
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: زن و زندگي ، همه ‏اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اينکه چاره ‏اي جز بودن با او نيست«».
حکمت 239
زشتي سستي و سخن چيني
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: هر کس تن به سستي دهد، حقوق را پايمال کند، و هر کس سخن چين را پيروي کند دوستي را به نابودي کشاند.
حکمت 240
غصب و ويراني
(اقتصادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: سنگ غصبي در بناي خانه، مايه ويران شدن آن است.
(اين سخن از رسول خدا نقل شده است، و اينکه سخن پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و علي عليه السّلام شبيه يکديگرند جاي شگفتي نيست براي اينکه هر دو از يک جا سر چشمه گرفته و در دو ظرف ريخته شده است).
حکمت های نهج البلاغه