حکمت 256
حسادت و بيماري
(اخلاقي، بهداشتي) و درود خدا بر او، فرمود: سلامت تن در دوري از حسادت است.
************
حکمت 257
راه شاد کردن ديگران (اخلاق خانواده)
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: اي کميل خانواده‏ ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگواري، و شب‏ها در رفع نياز خفتگان بکوشند. سوگند به خدايي که تمام صداها را مي‏شنود، هر کس دلي را شاد کند، خداوند از آن شادي لطفي براي او قرار دهد که به هنگام مصيبت چون آب زلالي بر او باريدن گرفته و تلخي مصيبت را بزدايد چنان که شتر غريبه را از چراگاه دور سازند.
*************
حکمت 258
صدقه و توانگري
(اخلاقي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت کنيد.
*************
حکمت 259
شناخت جايگاه وفاداري
(اخلاقي اجتماعي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: وفاداري با خيانتکاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانتکاران نزد خدا وفاداري است.
***************
حکمت 260
پرهيز از مهلت دادن هاي خدا
(اعتقادي، معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پياپي خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشي خدا او را مغرور سازد، و با ستايش مردم فريب خورد، و خدا هيچ کس را همانند مهلت دادن، مورد آزمايش قرار نداد.
مي‏گويم: (اين سخن امام عليه السّلام در کلمات گذشته آمده بود، امّا چون در اينجا عبارات زيبا و مفيدي اضافه بر گذشته وجود داشت آن را نقل کردم).