امام پنجم در تفسير قول خدای عز و جل (مائده 55):
همانا ولی شما خدا و رسول او است آنان كه ايمان دارند تا آخر آيه فرمود جمعی از يهوديان مسلمان شدند مانند عبد الله بن سلام و اسد و ثعلبه و ابن يامين و ابن صوريا و نزد پيغمبر (ص) آمدند و گفتند يا نبی الله موسی يوشع بن نون را وصی خود كرد وصی شما كيست ؟ كی پس از تو سرپرست ما است اين آيه نازل شد كه ولی شما خدا و رسول او است و آن كسانی كه گرويدند و نماز برپا كردند و زكاة پرداختند و در ركوعند سپس رسول خدا فرمود برخيزيد برخاستند و بمسجد آمدند ناگاه سائلی بيرون ميشد فرمود ای سائل كسی چيزی بتو نداد؟
ادامه نوشتار »