حکمت 301
احتياط در فرستادن پيک‏ها و نامه‏ ها
(اجتماعی، سياسی) و درود خدا بر او، فرمود: فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو، و نامه تو گوياترين سخنگوی تو است
حکمت 302
نياز انسان به دعا
(معنوی) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که به شدّت گرفتار دردی است نيازش به دعا بيشتر از تندرستی است که از بلا در امان است نمی‏باشد.
حکمت 303
ارزش دنيا دوستی
(اخلاقی، تربيتی) و درود خدا بر او، فرمود: مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ کس را بر دوستی مادرش نمی‏توان سرزنش کرد.
حکمت 304
ضرورت پاسخ دادن به درخواستها
(اخلاقی، اقتصادی) و درود خدا بر او، فرمود: نيازمندی که به تو روی آورده فرستاده خداست، کسی که از ياری او دريغ کند، از خدا دريغ کرده، و آن کس که به او بخشش کند، به خدا بخشيده است.
حکمت 305
غيرتمندی و ترک زنا
(اخلاقی، اجتماعی) و درود خدا بر او، فرمود: غيرتمند هرگز زنا نمی‏کند.
قصار الحکم نهج البلاغه