سیراب کردن تشنه

بدون نظر »

ابو حمزه ثمالی گويد:
امام زين العابدين علیّ بن الحسين بن علیّ عليهم السّلام فرمود: هر كس ‍ مؤمن گرسنه ای را طعام دهد خداوند از ميوه های بهشتی به او بخوراند. و هر كس مؤمن تشنه ای را سيراب كند خداوند از شراب بكر و سر بمهر بهشتی سيرابش نمايد، و هر كس مؤمنی را بپوشاند خداوند از لباسهای سبز بهشتی باو بپوشاند، و تا آن زمان كه تار و پودی از آن لباس به تن اوست پيوسته تحت ضمان و مراقبت خدا خواهد بود.

حق مومن بر مومن

بدون نظر »

رسول خدا فرمود:
مؤمن را بر مؤمن هفت حق واجب است از طرف خداى عز و جل .
1- در چشم خود والايش شما در 2- در سينه دوستش دارد. 3- در مال مساعدتش كند. 4- بدگوئى او را حرام داند. 5- در بيمارى عيادتش كند. 6- تشييع جنازه اش نمايد. 7- پس از مرگ جز خير او نگويد.