امام صادق عليه السلام فرمود: مرگ هيچ كس نزد شيطان محبوب‏تر از مرگ عالم نيست
اصول کافی جلد 1 باب مردن علما روایت 1
*********************************
مام صادق عليه السلام فرمود چون مؤمن عالمی بميرد، رخنه ‏ای در اسلام افتد كه چيزی آن را نبندند
ادامه نوشتار »