شيخ جليل علي بن عيسي اربلي عليه السّلام در (كشف الغمّه ) روايت كرده است كه رنگ مبارك جناب امام حسن عليه السّلام سرخ و سفيد بود و ديده هاي مباركش گشاده و بسيار سياه بود و خدّ مباركش هموار بود و برآمده نبود و خط مو باريكي در ميان شكم آن حضرت بود و ريش ‍ مباركش انبوه بود و موي سر خود را بلند مي گذاشت و گردن آن حضرت در نور و صفا مانند نقره صيقل زده بود و سرهاي استخوان آن حضرت درشت بود و ميان دوشهايش گشاده بود و ميانه بالا بود و از همه مردم خوشروتر بود و خضاب به سياهي مي كرد و موهايش مُجَعّد بود وبدن شريفش در نهايت لطافت بود.
**************
ادامه نوشتار »