حساب رسی از عالم

بدون نظر »

امام صادق عليه السلام بحفص بن غياث فرمود: ای حفص هفتاد گناه جاهل آمرزيده شود پيش از آنكه يك گناه عالم آمرزيده شود.
اصول کافی جلد 1 باب باب ثبوت حجت بر عالم و سختی امرش‏ روایت 1
********************************
حضرت صادق عليه السلام فرمود: عيسی بن مريم عليه السلام فرمود: وای بر علماء بد كه چگونه آتش دوزخ بر آنها زبانه كشد
اصول کافی جلد 1 باب باب ثبوت حجت بر عالم و سختی امرش‏ روایت 2
ادامه نوشتار »

کسی که از علمش روزی میخورد

بدون نظر »

اميرالمؤمنين عليه السلام گويد رسول خدا (ص) فرمود: دو پر خورند كه سير نشوند: دنيا طلب و دانشجو، كسي كه از دنيا به آنچه خدا برايش حلال كرده قناعت كند سالم ماند و كسي كه دنيا را از راه غير حلالش بدست آورد هلاك گردد مگر اينكه توبه كند و بازگشت نمايد، (مال حرام را بصاحبش بر گرداند) و كسي علم را از اهلش گرفته و به آن عمل كند نجات يابد و كسي منظورش از طلب علم مال دنيا باشد بهره‏ اش همان است (و در آخرت بهره ندارد)

اصول کافي جلد 1 باب كسيكه از علمش روزي خورد و به آن بنازد 1
**************************
امام صادق عليه السلام فرمود كسي كه حديث ما را براي سود دنيا خواهد در آخرت بهره‏ اي ندارد و هر كه آن را براي خير آخرت جويد خداوند خير دنيا و آخرت به اوعطا فرمايد.

اصول کافي جلد 1 باب كسيكه از علمش روزي خورد و به آن بنازد 2
**************************
ادامه نوشتار »

حکایاتی از گلستان سعدی

بدون نظر »

علم از بهر دین پروردنست نه از بهر دنیا خوردن
هرکه پرهیز و علم و زهد فروخت
خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت
**************************
عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است
***********************
ادامه نوشتار »

نشانه های دانشمندان

بدون نظر »

امام صادق عليه السلام راجع به قول خداى عزو جل (تنها بندگان دانشمند خدا از او ترس دارند) فرمود: مراد به دانشمند كسى است كه كردارش گفتارش را تصديق كند و كسى كه چنين نباشد عالم نيست
اصول کافی جلد 1 باب صفات علما روایت 2
********************
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: اى دانشجو همانا دانشمند را سه علامت است: علم و خويشتندارى و خاموشى. و عالم نما را سه علامت است با نافرمانى نسبت به مافوق خود كشمكش كند و بوسيله چيرگى به زير دست خود ستم كند. و از ستمكاران پشتيبانى نمايد.
اصول کافی جلد 1 باب صفات علما روایت 7
********************
ادامه نوشتار »