قصار الحکم نهج البلاغه 256 تا 260

بدون نظر »

حکمت 256
حسادت و بيماري
(اخلاقي، بهداشتي) و درود خدا بر او، فرمود: سلامت تن در دوري از حسادت است.
************
حکمت 257
راه شاد کردن ديگران (اخلاق خانواده)
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: اي کميل خانواده‏ ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگواري، و شب‏ها در رفع نياز خفتگان بکوشند. سوگند به خدايي که تمام صداها را مي‏شنود، هر کس دلي را شاد کند، خداوند از آن شادي لطفي براي او قرار دهد که به هنگام مصيبت چون آب زلالي بر او باريدن گرفته و تلخي مصيبت را بزدايد چنان که شتر غريبه را از چراگاه دور سازند.
*************
حکمت 258
صدقه و توانگري
(اخلاقي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت کنيد.
*************
حکمت 259
شناخت جايگاه وفاداري
(اخلاقي اجتماعي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: وفاداري با خيانتکاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانتکاران نزد خدا وفاداري است.
***************
حکمت 260
پرهيز از مهلت دادن هاي خدا
(اعتقادي، معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پياپي خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشي خدا او را مغرور سازد، و با ستايش مردم فريب خورد، و خدا هيچ کس را همانند مهلت دادن، مورد آزمايش قرار نداد.
مي‏گويم: (اين سخن امام عليه السّلام در کلمات گذشته آمده بود، امّا چون در اينجا عبارات زيبا و مفيدي اضافه بر گذشته وجود داشت آن را نقل کردم).

چند نکته کوتاه امثال وحکم

بدون نظر »

از سخنان عارف ربانی – خواجه عبدالله انصاری -: فرياد از معرفت رسمی ، و حكمت تجربتی و محبت عاريتی و عبادت عادتی !
صدف وار، بايد زبان در كشيدن
كه وقتی كه حاجت بود، در چكانی .

*********************
زنان دام های شيطان اند.
نظربازی زنای چشم است .
صدقه بر خويشان هم صدقه است و هم بخشش .
ايمان دو بخش دارد: نيمی شكر است و نيمی بردبارى .

نادان ترین نادانها از نظر جالینوس

بدون نظر »

چون جالينوس در گذشت ، در جيب او نامه ای يافتند كه در آن نوشته ای بود: نادان ترين نادانان ، آن است كه شكمش را به آن چه كه يابد، پر كند. آن چه می خوری ، به جسمت می پيوندد و آن چه به صدقه می دهی به روحت . و آن چه از پس می گذاری ، از آن ديگريست . نيكوكار زنده است هر چند كه به جهان ديگر برود و بدكار مرده ايست ، هر چند كه به دنيا بماند قناعت حجاب بينوايی است . و شكيبايی كارها را سامان می دهد# انديشه درست ، كارهای كوچك را بزرگ می كند و برای فرزندان آدم چيزی را بهتر از توكل بر خدا نديدم .

حکمت های نهج البلاغه 145 و146

بدون نظر »

حکمت 145
عبادتهاي بي ‏حاصل
(اخلاقي ، معنوي ، عبادي ) و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه ‏داري که بهره ‏اي جز گرسنگي و تشنگي از روزه‏ داري خود ندارد، و بسا شب زنده‏ داري که از شب زنده ‏داري چيزي جز رنج و بي ‏خوابي به دست نياورد خوشا خواب زيرکان، و افطارشان
حکمت 146
ارزش دعا، صدقه و زکات دادن
(اخلاقي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: ايمان خود را با صدقه دادن، و اموالتان را با زکات دادن نگاه‏داريد، و امواج بلا را با دعا از خود برانيد.

رعايت حقوق عبادات

بدون نظر »

حقوق عبادت از نظر امام سجاد (ع)
حق نماز، اين است كه :
بدانى راه يافتن به درگاه خداوند عزوجل است ، و تو در حال نماز در پيشگاه خداى عزوجل ايستاده اى ، چون اين را دانستى ، چنان بايستى كه يك بنده ذليل ، كوچك ، مشتاق ، ترسان ، اميدوار، خائف ، بيچاره ، ملتمس ، مى ايستد. در پيشگاه بزرگى ، با آرامش و وقار كه او را بزرگ مى دارد.
آنگاه ، با قلب خود به نماز رو كنى ، و آن را با حدود و حقوق آن ، به پاى دارى .
حق حج ، اين است كه :
بدانى در آن مهمان خداى خودت هستى ، و به سبب آن از گناهانت ، خود به سوى خداى عزوجل مى گريزى . به آن توبه ات پذيرفته است ، و آنچه خداى تعالى بر تو واجب ساخته ، انجام مى دهى .
حق روزه ، اين است كه :
بدانى آن قفلى است كه خداى عزوجل بر زبانت ، گوشت چشمت ، شكمت و شهوتت زده ، تا بدان حجاب تو را از آتش بپوشاند.
اگر روزه را رها كردى ، پرده اى را كه خدا بر تو كشيده دريده اى .
حق صدقه ، اين است كه :
بدانى صدقه ، ذخيره تو نزد پروردگار توست . و امانت توست كه براى آن به گواه گرفتن نياز ندارى .
و سپرده اى را كه در پنهانى به امانت گزارده اى به آن مطمئن ترى ، تا آنچه كه به آشكار امانت مى گزارى .
و بدانى كه اين صدقه در دنيا، بلاها و بيماريها را از تو دفع مى كند. و در آخرت ، آتش دوزخ را از تو دور مى دارد.