حکمت 316
پيشوايي مؤمنان و تبهکاران
(اعتقادي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: من پيشواي مؤمنان، و مال، پيشواي تبهکاران است.
مي‏گويم: (معناي سخن امام اين است که مؤمنان از من پيروي مي‏کنند و بدکاران پيرو مال مي‏باشند آنگونه که زنبوران عسل از رئيس خود اطاعت دارند)
حکمت 317
اختلاف مسلمين و انحراف يهوديان
(اعتقادي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: (شخصي يهودي به امام گفت: هنوز پيامبرتان را دفن نکرده، در باره‏اش اختلاف کرديد، امام فرمود:) ما در باره آنچه که از او رسيده اختلاف کرديم، نه در خود او، امّا شما يهوديان، هنوز پاي شما پس از نجات از درياي نيل خشک نشده بود که به پيامبرتان گفتيد: «براي ما خدايي بساز، چنانکه بت پرستان خدايي دارند» و پيامبر شما گفت: «شما مردمي نادانيد»
حکمت 318
قاطعيّت در مبارزات
(سياسي، نظامي) و درود خدا بر او، فرمود: (از امام پرسيدند، با کدام نيرو بر حريفان خود پيروز شدي فرمود) کسي را نديدم جز آن که مرا در شکست خود ياري مي‏داد
مي‏گويم: (امام به اين نکته اشاره کرد که هيبت و ترس او در دل‏ها جاي مي‏گرفت)
حکمت 319
ره ‏آورد شوم تهيدستي
(اقتصادي)

و درود خدا بر او، فرمود: (به پسرش محمد حنفيّه سفارش کرد) اي فرزند من از تهيدستي بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دين انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمني است.
حکمت 320
روش صحيح پرسيدن
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: (شخصي مسئله پيچيده‏اي سؤال کرد، فرمود) براي فهميدن بپرس، نه براي آزار دادن، که نادان آموزش گيرنده، همانند داناست، و همانا داناي بي ‏انصاف چون نادان بهانه جو است.