سفارش پیامبر (ص) به معاذ ابن جبل هنگام اعزام به یمن

بدون نظر »

ای معاذ قرآن خدا را بدانها بياموز، آنان را با اخلاق خوب پرورش بده، مردم را در مقام خودشان وادار چه نيك باشند و چه بد و امر خدا را در آنها اجرا كن، در فرمان خدا و مال خدا از هيچ كس در هراس مباش زيرا اختيار با تو نيست و مال از آن تو نيست، امانت آنها را كم يا بيش بدانها بپرداز، بر تو باد نرمش و گذشت در غير مورد ترك حق كه نادان بگويد حق خدا را ترك نمودی ، از كارمندان خود در هر چه ميترسی دچار عيبی شوی پوزش طلب تا تو را معذور دارند، شعارهای دوران جاهليت را از ميان ببر مگر آنچه را اسلام زنده داشته است.
ادامه نوشتار »

دانش آموزی

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود: دانشجوئى بر هر مسلمانى واجب است، همانا خدا دانشجويان را دوست دارد
اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت 1
**********************************
امير المؤمنين عليه السلام می فرمود: اى مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدانست، بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم‏تر است زيرا مال براى شما قسمت و تضمين شده. عادلى (كه خداست) آنرا بين شما قسمت كرده و تضمين نموده و به شما می رساند ولى علم نزد اهلش نگهداشته شده و شما مأموريد كه آنرا از اهلش طلب كنيد، پس آنرا بخواهيد
اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت 4
**********************************
على بن أبى حمزه گويد شنيدم كه حضرت صادق عليه السلام می فرمود دين را خوب بفهميد زيرا هر كه دين را خوب نفهمد مانند صحراگرد است. خداوند در كتابش می فرمايد (124 سوره‏9) تا در امر دين دانش اندوزند و چون بازگشتند قوم خود را بيم دهند شايد آنها بترسند.
اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت 6
**********************************
مفضل گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: بر شما باد كه در دين خدا دانشمند شويد و صحراگرد نباشيد زيرا آنكه در دين خدا دانشمند نشود خدا روز قيامت به او توجه نكند و كردارش را پاكيزه نشمارد
اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت7
**********************************
و فرمود: می خواهم با تازيانه بر سر اصحابم بزنند تا دين را خوب به فهمند.
اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت 8
**********************************
مردى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: قربانت مرديست كه امر امامت را شناخته و در خانه نشسته و با هيچ يك از برادران دينيش آشنائى ندارد فرمود: اين مرد چگونه دينش را می ‏فهمد.

اصول کافی جلد 1 باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان روایت 9
**********************************