حکمت 291
روش تسليت گفتن
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: (جهت تسليت گفتن به اشعث بن قيس در مرگ فرزندش) اي اشعث اگر براي پسرت اندوهناکي، به خاطر پيوند خويشاوندي سزاواري، امّا اگر شکيبا باشي هر مصيبتي را نزد خدا پاداشي است. اي اشعث اگر شکيبا باشي تقدير الهي بر تو جاري مي‏شود و تو پاداش داده خواهي شد و اگر بي تابي کني نيز تقدير الهي بر تو جاري مي‏شود و تو گناه کاري. اي اشعث پسرت تو را شاد مي‏ساخت و براي تو گرفتاري و آزمايش بود، و مرگ او تو را اندوهگين کرد در حالي که براي تو پاداش و رحمت است.
حکمت 292
عزاي پيامبر عليه السّلام و بي‏تابي‏ها
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: (به هنگام دفن رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم) همانا شکيبايي نيکوست جز در غم از دست دادنت، و بي‏تابي ناپسند است جز در اندوه مرگ تو، مصيبت تو بزرگ، و مصيبت‏هاي پيش از تو و پس از تو ناچيزند.
حکمت 293
دوستي با احمق هرگز
(اخلاقي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: همنشين بي‏خرد مباش، که کار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي.
حکمت 294
فاصله ميان شرق و غرب
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: (از فاصله ميان مشرق و مغرب پرسيدند، فرمود:) به اندازه يک روز رفتن خورشيد.
حکمت 295
شناخت دوستان و دشمنان
(اخلاقي اجتماعي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نيز سه دسته‏اند، امّا دوستانت: دوست تو و دوست دوست تو، و دشمن دشمن تو است، و امّا دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمن دوست تو، و دوست دشمن تو است.