عمل برای خدا (سخن خدا با حضرت موسی )

بدون نظر »

امام دهم على بن محمد(ع)- در مصاحبه موسى با خداى عز و جل :
موسى ، معبودا پاداش كسى كه گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت به او دهند.
س معبودا پاداش كسى كه برابرت بایستد و نماز بخواند چیست ! ج – نزد فرشتگانم به او مباهات كنم در سجده و ركوع و قیام و قعودش و هر كه چنین باشد او را عذاب نكنم .
س – پاداش كسى كه مسكین را به خاطر تو اطعام كند چیست .
ج – روز قیامت دستور دهم منادى جار كشد كه فلانى پسر فلان از آزاد كرده هاى خداست از دوزخ . س – معبودا پاداش كسى كه صله رحم كند چیست ؟
ج – عمرش را دراز كنم و سكرات موت را بر او آسان كنم و خازنان بهشت او را فریاد كنند بشتاب نزد ما و از هر در خواهى وارد شو.
س – پاداش كسى كه آزار خود را از مردم باز دارد و به آنها خوبى كند چیست ؟
ادامه نوشتار »

تضعیف شیطان

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود:
به اصحاب خود آيا به شما خبر ندهم از چيزی كه اگر عمل كنيد شيطان به اندازه مشرق تا مغرب از شما دور شو؟ عرض كردند چرا يا رسول اللّه ، فرمود روزه رويش را سياه كند و صدقه پشتش را ميشكند و دوستی برای خدا و همدستی در كار خير دنباله اش را ميبرند و آمرزش جوئی و تينش را ميبرد و هر چه زكاتی دارد و زكاة تن ها روزه است .

رعايت حقوق عبادات

بدون نظر »

حقوق عبادت از نظر امام سجاد (ع)
حق نماز، اين است كه :
بدانى راه يافتن به درگاه خداوند عزوجل است ، و تو در حال نماز در پيشگاه خداى عزوجل ايستاده اى ، چون اين را دانستى ، چنان بايستى كه يك بنده ذليل ، كوچك ، مشتاق ، ترسان ، اميدوار، خائف ، بيچاره ، ملتمس ، مى ايستد. در پيشگاه بزرگى ، با آرامش و وقار كه او را بزرگ مى دارد.
آنگاه ، با قلب خود به نماز رو كنى ، و آن را با حدود و حقوق آن ، به پاى دارى .
حق حج ، اين است كه :
بدانى در آن مهمان خداى خودت هستى ، و به سبب آن از گناهانت ، خود به سوى خداى عزوجل مى گريزى . به آن توبه ات پذيرفته است ، و آنچه خداى تعالى بر تو واجب ساخته ، انجام مى دهى .
حق روزه ، اين است كه :
بدانى آن قفلى است كه خداى عزوجل بر زبانت ، گوشت چشمت ، شكمت و شهوتت زده ، تا بدان حجاب تو را از آتش بپوشاند.
اگر روزه را رها كردى ، پرده اى را كه خدا بر تو كشيده دريده اى .
حق صدقه ، اين است كه :
بدانى صدقه ، ذخيره تو نزد پروردگار توست . و امانت توست كه براى آن به گواه گرفتن نياز ندارى .
و سپرده اى را كه در پنهانى به امانت گزارده اى به آن مطمئن ترى ، تا آنچه كه به آشكار امانت مى گزارى .
و بدانى كه اين صدقه در دنيا، بلاها و بيماريها را از تو دفع مى كند. و در آخرت ، آتش دوزخ را از تو دور مى دارد.