حکمت های نهج البلاغه 301تا 305

بدون نظر »

حکمت 301
احتياط در فرستادن پيک‏ها و نامه‏ ها
(اجتماعی، سياسی) و درود خدا بر او، فرمود: فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو، و نامه تو گوياترين سخنگوی تو است
حکمت 302
نياز انسان به دعا
(معنوی) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که به شدّت گرفتار دردی است نيازش به دعا بيشتر از تندرستی است که از بلا در امان است نمی‏باشد.
حکمت 303
ارزش دنيا دوستی
(اخلاقی، تربيتی) و درود خدا بر او، فرمود: مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ کس را بر دوستی مادرش نمی‏توان سرزنش کرد.
حکمت 304
ضرورت پاسخ دادن به درخواستها
(اخلاقی، اقتصادی) و درود خدا بر او، فرمود: نيازمندی که به تو روی آورده فرستاده خداست، کسی که از ياری او دريغ کند، از خدا دريغ کرده، و آن کس که به او بخشش کند، به خدا بخشيده است.
حکمت 305
غيرتمندی و ترک زنا
(اخلاقی، اجتماعی) و درود خدا بر او، فرمود: غيرتمند هرگز زنا نمی‏کند.
قصار الحکم نهج البلاغه

کسی که از علمش روزی میخورد

بدون نظر »

اميرالمؤمنين عليه السلام گويد رسول خدا (ص) فرمود: دو پر خورند كه سير نشوند: دنيا طلب و دانشجو، كسي كه از دنيا به آنچه خدا برايش حلال كرده قناعت كند سالم ماند و كسي كه دنيا را از راه غير حلالش بدست آورد هلاك گردد مگر اينكه توبه كند و بازگشت نمايد، (مال حرام را بصاحبش بر گرداند) و كسي علم را از اهلش گرفته و به آن عمل كند نجات يابد و كسي منظورش از طلب علم مال دنيا باشد بهره‏ اش همان است (و در آخرت بهره ندارد)

اصول کافي جلد 1 باب كسيكه از علمش روزي خورد و به آن بنازد 1
**************************
امام صادق عليه السلام فرمود كسي كه حديث ما را براي سود دنيا خواهد در آخرت بهره‏ اي ندارد و هر كه آن را براي خير آخرت جويد خداوند خير دنيا و آخرت به اوعطا فرمايد.

اصول کافي جلد 1 باب كسيكه از علمش روزي خورد و به آن بنازد 2
**************************
ادامه نوشتار »

دنیا دوستی

بدون نظر »

حماد بن بشير گويد: شنيدم از امام صادق (ع ) كه ميفرمود: دو گرگ درنده و خونخوار كه بگله بى شبانى برسند يكى از آندو در جلو گله بايستد و ديگرى در آخر آنها زيان آنها بيشتر از دوستى دنيا و شرف براى دين مسلمان نيست .

توضيح :
مـقـصـود از دوسـتـى شـرف در روايـت هـمان اعيان منشى و تكبرى است كه از اين ناحيه پيدا شـود، و سـدى در مـقـابل پذيرفتن حق و دعوت پيمبران گردد، و براستى اين گونه خود بـسـتـگـيـها در تاريخ بزرگترين بدبختى بوده كه گريبانگر دسته از شرافت مآبان شده و آنان را از درك هرگونه حقيقى باز داشته است .
اصول کافی جلد 4 باب دوستى دنيا و حرص بر آن روایت 2
ادامه نوشتار »