دفن بدن مطهر حضرت زهرا (س)

بدون نظر »

عـلامـه مـجـلسی از (مصباح الانوار) نقل كرده واواز حضرت صادق عليه السّلام از پدران بـزرگـوار خود كه چون اميرالمؤ منين عليه السّلام حضرت فاطمه عليهاالسّلام را در قبر گذاشت گفت :
بـِسـْمِ الله الرَّحـْمـنِ الرَّحـيمِ بِسْمِ الله وَبِالله وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ الله مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالله صـلی الله عـليـه وآله و سلّم سَلَّمْتُكِ اَيَّتُهَا الصِّدّيقَةُ اِلی مَنْ هُوَ اَوْلی بِكِ مِنّي وَرَضيتُ لَكِـِما رَضـِی َ الله تـَعالی لَكِ؛ پـس تـلاوت فرمود: (مِنْه ا خَلَقْناكُمْ وَفيها نُعيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً اُخْری ).
پـس چـون خـاك بر اوريخت امر فرمود كه آب بر آن ريختند پس نشست نزد قبر آن حضرت بـا چـشـم گـريان ودل محزون وبريان ، پس عباس عموی آن حضرت دستش ‍ را گرفت واز سر قبر اوببرد.

درد دل حضرت علی (ع) با پیامبر هنگام دفن حضرت زهرا (س)

بدون نظر »

شـيـخ طـوسـی وكـُليـنـی بـه سـنـدهـای مـعـتـبـر از حـضرت امام زين العابدين وامام حُسين عليهماالسّلام روايت كرده اند كه چون حضرت فاطمه عليهاالسّلام بيمار شد وصيّت نمود بـه حـضـرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـّلام كـه كـتـمـان كـنـد بـيـمـاری اورا ومردم را بر احـوال اومـطـلع نـگـردانـد واعـلام نـكـنـد اَحـَدی را بـه مـرض او؛ پـس حـضـرت بـه وصيّت اوعمل نموده خود متوجّه بيمارداری اوبود واَسماء بنت عُمَيْس آن حضرت را در اين امور معاونت مـی كـرد ودر ايـن مـدت احـوال اورا پنهان می داشتند از مردم ، چون نزديك وفات آن حضرت شـد وصـيـّت فـرمـود كـه حـضـرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـّلام خـود مـتـوجـه غـسـل وتـكفين اوشود ودر شب اورا دفن نمايد وقبرش را هموار كند؛
ادامه نوشتار »