تقدیر خدا از جعفر ابن ابی طالب

بدون نظر »

امام پنجم فرمود:
خدا به رسولش وحی كرد كه من از جعفر بن ابی طالب چهار موضوع را تقدیر میكنم پیغمبر (ص) او را خواست و به او خبر داد عرضكرد اگر خدا به تو خبر نداده بود من هم اظهار نمیكردم
من هرگز می ننوشیدم زیرا می دانستم كه اگر بنوشم عقلم میرود
هرگز دروغ نگفتم زیرا دروغ نقص مردانگی است
زنا نكردم زیرا ترسیدم كه با من همان عمل بشود
هرگز بتی نپرستیدم زیرا دانستم كه زیان و سودی ندارد
گفت پیغمبر دست بر شانه اش زد و فرمود بر خدا حق است كه به تو دو پر دهد تا در بهشت پرواز كنی .

حکمت های نهج البلاغه 251 تا 255

بدون نظر »

حکمت 251
تلخی‏ های و شيرينی‏ های دنيا و آخرت
(اخلاقی، اعتقادی) و درود خدا بر او، فرمود: تلخکامی دنيا، شيرينی آخرت، و شيرينی دنيای حرام، تلخی آخرت
است.
*************
حکمت 252
فلسفه احکام الهی
(اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی)
و درود خدا بر او، فرمود: خدا «ايمان» را برای پاکسازی دل از شرک، و «نماز» را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی، و «زکات» را عامل فزونی روزی، و «روزه» را برای آزمودن اخلاص بندگان، و «حج» را برای نزديکی و همبستگی مسلمانان، و «جهاد» را برای عزّت اسلام، و «امر به معروف» را برای اصلاح توده‏ های ناآگاه، و «نهی از منکر» را برای بازداشتن بی‏خردان از زشتی‏ها، «صله رحم» را برای فراوانی خويشاوندان، و «قصاص» را برای پاسداری از خون‏ها، و اجرای «حدود» را برای بزرگداشت محرّمات الهی، و ترک «می‏گساری» را برای سلامت عقل، و دوری از «دزدی» را برای تحقّق عفّت، و ترک «زنا» را برای سلامت نسل آدمی، و ترک «لواط» را برای فزونی فرزندان، و «گواهی دادن» را برای به دست آوردن حقوق انکار شده، و ترک «دروغ» را برای حرمت نگه داشتن راستی، و «سلام» کردن را برای امنيّت از ترس‏ها، و «امامت» را برای سازمان يافتن امور امّت، و «فرمانبرداری از امام» را برای بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد.
*************
حکمت 253
روش سوگند دادن ستمکار
(سياسی، اعتقادی) و درود خدا بر او، فرمود: آنگاه که خواستيد ستمکاری را سوگند دهيد از او بخواهيد که بگويد (از جنبش و نيروی الهی بيزار است» زيرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بيزاری، در کيفر او شتاب شود، امّا اگر در سوگند خود بگويد «به خدايی که جز او خدايی نيست» در کيفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به يگانگی يادکرد.
**************
حکمت 254
تلاش در انفاقهای اقتصادی
(اقتصادی) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم خودت وصیّ مال خويش باش، امروز به گونه‏ ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند.
*************
حکمت 255
تندخويی و جنون
(اخلاقی، اجتماعی) و درود خدا بر او، فرمود: تندخويی بی‏ مورد نوعی ديوانگی است، زيرا که تندخو پشيمان می‏شود، و اگر پشيمان نشد پس ديوانگی او پايدار است.

امثال وحکم

بدون نظر »

اين كلمات ، شايستگى آن را دارند كه با نور، بر سيماى حور نوشته شوند:
آن كه وجود خويش را گرامى مى دارد. مال خويش را خوار مى سازد.
آن كه در سرزمين هموار مى خرامد، از لغزش بر كنار است .
آن كه بنده خداست ، آزاد است .
آن كه اندك احسانى به تو كند، همواره سپاسگذار باش
كسى كه انديشه كند، به آرزويش مى رسد.
خشم گرفتن ، به خوارى عذر خواهى نمى ارزد.
هيچ چيز دانش را همانند سپردن آن به كسانى كه شايسته آنند، نگه نمى دارد
. چه بسيار بخشش ها كه خطاست ! و چه عنايت ها كه جنايت است !
اگر شمشير نباشد، ستم فزونى گيرد.
((راستى )) اگر آن به تصوير در آيد، به صورت شيرى است و دروغ اگر تصوير شود، همانند روباه است
کشکول شیخ بهایی

سفارشی از پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ به حمام بروی زيرا هر كه برهنه به حمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.

ای علی به راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته‏ هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و به راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.

ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است.
ای علی بخدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه به نامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد
. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.

ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيماني است.
ادامه نوشتار »

سفارشی دیگر از پیامبر به امیر المؤمنین علی (ع)

بدون نظر »

ای علی مبادا بی ‏لنگ بحمام بروی زيرا هر كه برهنه بحمام در آيد ملعونست هم آنكه بر او بنگرد و هم آنكه بر او بنگرند.
************************

ای علی انگشتر بانگشت سبابه و ميانه مكن زيرا قوم لوط باين دو انگشتر ميكردند انگشت خرد را برهنه مگذار.
************************
ای علی راستی خدا را خوش آيد از بنده‏ اش گاهی كه بگويد: پروردگارا مرا بيامرز زيرا گناهان را جز تو نيامرزد خدا ميفرمايد، فرشته هايم اين بنده من دانسته كه جز من گناهان را نيامرزد، گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.
************************
ای علی از دروغ بپرهيز زيرا دروغ رو سياهی آرد و سپس نزد خدا كذاب نوشته شود و راستی كه راستی رو سفيدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان كه راستی مبارك است و دروغ شوم است.
************************
ای علی از غيبت و سخن چينی بر حذر باش زيرا غيبت روزه را بشكند و سخن چينی مايه شكنجه در گور است. ای علی به خدا سوگند دروغ مخور و بدون لزوم سوگند راست هم ياد مكن و خدا را در معرض سوگند خويش مياور زيرا خدا بكسی كه بنامش سوگند دروغ بخورد رحم نكند و رعايت او را ننمايد. ای علی غم روزی فردا مخور زيرا روزی هر فردائی ميرسد.
************************************************
ای علی از لجبازی بپرهيز كه آغازش نادانی و انجامش پشيمانيست.
************************
ای علی مسواك كردن را باش زيرا مسواك كردن پاكی دهان و رضای پروردگار و روشنی ديده است و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ ها سازد زيرا فرشته‏ ها از گند دهان كسی كه پس از خوردن خلال نكند در آزارند.
************************
ای علی خشم مكن و چون بخشم شدی بنشين و در نيروی پروردگار بر بنده‏ ها بينديش و بر بردباری او از آنان و چون بتو گفته شود از خدا بپرهيز خشمت را بدور افكن و به بردباری برگرد.
************************
ای علی هر آنچه بر خود خرج كنی قصد خدا كن تا نزد خدا برای تو ذخيره گردد.
************************
ای علی با خانواده و با همسايه‏ ها و هر كه معاشرت و گفتگو كنی خوش خلق باش تا نزد خدا بلند پايه نوشته شوی .
************************
ای علی هر چه برای خود نخواهی برای ديگری مخواه و هر چه برای خود ميخواهی برای برادرت هم بخواه تا در حكم خود عادل باشی و در عدل خود دادگر باشی پيش اهل آسمانها محبوب گردی در دل اهل زمين جای دوستان را بگيری
تحف العقول