سخن بزرگان

بدون نظر »

گرامی ترین همنشینی ، همنشینی با كسی ست كه دعوی ریاست ندارد، و پایگاه آن را دارد.
و بدترین همنشینی ، همنشینی با كسی است كه دعوی ریاست دارد و پایگاه آن را ندارد نرمخویی را رها كردن ، بخشی از دیوانگی ست
كسی را كه پیش از شناختن تو، در حقت كوتاهی كرد، نكوهش مكن !
كسی كه گفتارش پذیرفته نیست ، سوگندش پذیرفته نیست و كسی كه بسیار سوگند خورد، باور مدار!
جفای نزدیكان ، دردناك تر از زدن بیگانگان است نرمی ، رشوه ایست برای كسی كه رشوه نپذیرد
بخشنده مالباخته را دردناكتر از نكوهش كسی نیست كه به روزگار توانگری ، او را می ستوده است
خواری ، آنست كه كسی مال دیگری را بخواهد، كه تصرف آن را با خطر همراهست
آن كه با دشمن نرمی كند، دوستان از او بترسند آن كه میان دو كس فتنه انگیزد، به گاه آشتی ، هلاكش به دست آن هاست
دو چیز پایان نپذیرد: رنج ها و نیازمندی ها
سخن چین ، با موچین ، سخن از از دیگری می كشد
رشوه پنهانی ، سحرانگیزست
آنكه با فروتر از خود بستیزد، شكوه خویش از میان برد آنكه با فراتر از خویش بستیزد شكست خورد، و آن كه با همانند خویش بستیزد، پشیمانی خورد
کشکول شیخ بهایی

قصار الحکم نهج البلاغه 226 تا 230

بدون نظر »

حکمت های نهج البلاغه

حکمت 226
طمع ‏ورزي و خواري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: طمعکاري همواره زبون و خوار است.
حکمت 227
ارکان ايمان
(اعتقادي ، معنوي ) و درود خدا بر او، فرمود: (از ايمان پرسيدند). ايمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضاء و جوارح استوار است.
حکمت 228
ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که از دنيا اندوهناک مي ‏باشد، از قضاء الهي خشمناک است، و آن کس که از مصيبت وارد شده شکوه کند از خدا شکايت کرده، و کسي که نزد توانگري رفته و به خاطر سرمايه ‏اش برابر او فروتني کند، دو سوّم دين خود را از دست داده است و آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنّم شود حتما از کساني است که آيات الهي را بازيچه قرار داده است، و آن کس که قلب او با دنيا پرستي پيوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهي رها نشدني ، حرصي جدا نشدني ، و آرزويي نايافتني .
حکمت 229
ارزش قناعت و خوش خلقي
(اخلاقي ، اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: آدمي را قناعت براي دولتمندي ، و خوش خلقي براي فراواني نعمت‏ها کافي است. (از امام سؤال شد تفسير آيه، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً چيست فرمود) آن زندگي با قناعت است«».
حکمت 230
راه به دست آوردن روزي
(اقتصادي ) و درود خدا بر او، فرمود: با آن کس که روزي به او روي آورده شراکت کنيد، که او توانگري را سزاوارتر، و روي آمدن روزگار خوش را شايسته‏ تر است