حکمت های نهج البلاغه 206 تا 210

بدون نظر »

حکمت 206
ره آورد حلم و بردباري
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: نخستين پاداش بردبار از بردباري ‏اش آن است که مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود.
حکمت 207
ارزش همانند شدن با خوبان
(اخلاقي ، اجتماعي ) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نيستي ، خود را به بردباري بنماي ، زيرا اندک است کسي است که خود را همانند مردمي کند و از جمله آنان به حساب نيايد.
حکمت 208
مراحل خودسازي
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: کسي که از خود حساب کشد، سود مي ‏برد، و آن که از خود غفلت کند زيان مي ‏بيند، و کسي که از خدا بترسد ايمن باشد، و کسي که عبرت آموزد آگاهي يابد، و آن که آگاهي يابد مي ‏فهمد، و آن که
بفهمد دانش آموخته است
حکمت 209
خبر از ظهور حضرت مهدي عليه السّلام
(اعتقادي ، سياسي ) و درود خدا بر او، فرمود: دنيا پس از سرکشي ، به ما روي مي ‏کند، چونان شتر مادّه بد خو که به بچه خود مهربان گردد. (سپس اين آيه را خواند) «و اراده کرديم که بر مستضعفين زمين، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت‏ها گردانيم»
حکمت 210
الگوهاي پرهيزکاري
(اخلاقي ، تربيتي ) و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته‏ اي که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده، و در بهره بردن از فرصت‏ها کوشيده،و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده، و در دنياي زودگذر، و پايان زندگي و عاقبت کار، بدرستي انديشيده است

چند روایت در مورد دانش

بدون نظر »

اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمود: جان خود را بمطالب شگفت حكمت استراحت دهيد زيرا جان هم چون تن خسته شود.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت 1
**********************
رسول خدا(ص) فرمود: چه خوب وزيريست علم براى ايمان، چه خوب وزيرى است خويشتندارى براى علم، چه خوب وزيرى است ملايمت براى خويشتندارى، چه خوب وزيريست بردبارى براى ملايمت.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت3
****************************
امام صادق (ع) فرمود: كسی كه چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند خدا او را روز قيامت عالم و فقيه مبعوث كند.
اصول کافی جلد 1 باب متفرقات روایت7

پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی

بدون نظر »

در ضمن يك خبر طولانی و پرسشهای بسياری كه راهبی بنام شمعون بن لاوی بن يهودا يكی از حواريون عيسی از آن حضرت فرمود و او را در همه مسائل بسيارش پاسخ داد تا باو ايمان آورد و او را تصديق كرد و ما همان اندازه نياز از اين خبر را نقل كرديم.

از آن جمله شمعون گفت بمن بگو: عقل چيست و چگونه است و چه از آن منشعب می ‏شود و چه منشعب نميشود و همه طوائف آنها را شرح بده؟ رسول خدا (ص) فرمود: راستی عقل پابنديست از نادانی و نفس اماره چون پليدترين جانورانست و اگر پای بند نداشته باشد هار می ‏شود پس عقل پابند نادانی است، خداوند عقل را آفريد و به او فرمود روی آور، او روی آورد و به او فرمود رو برگردان او هم رو برگردانيد خدا تبارك و تعالی فرمود بعزت و جلالم سوگند خلقی نيافريدم از تو بزرگتر و فرمانبرتر باشد بتو آغاز كنم و تو را بدرگاه خود برگردانم مزد و ثواب از آن تو است و كيفر هم بر دوش تو است، از عقل بردباری پديد شد و از بردباری دانش و از دانش رهيابی پارسائی و از پارسائی خودداری و از خودداری آزرم و از آزرم سنگينی و از سنگينی و پايداری پی ‏گيری كار خوب و از پی ‏گيری كار خوب بدداشتن شر و از بدداشتن شر پيروی اندرزگو، اين ده صنف از انواع خير و اخلاق خوبست و هر كدام ده ديگر را در بر دارند
ادامه نوشتار »

سخنانی از امیر المومنین علی (ع)

بدون نظر »

: برترين عبادت ها شكيبايی و سكوت و انتظار فرج است .
و نيز فرمود: بردباری سه گونه است : بردباری بر گناه . بردباری بر طاعت خدا و بردباری بر مصيبت .
و نيز فرمود: سه چيز از گنج های بهشت است : صدقه دادن ، كتمان گناه و كتمان بيماری .
و نيز فرمود: هر سخنی كه ذكر حق در آن نباشد، باطل است و هر سكوتی كه در آن انديشه نباشد، خطاست . و هر نگرشی كه در آن عبرتی نباشد، نارواست .
و نيز از سخنان اوست : خندانی كه به گناه خود اقرار دارد، بهتر از گريانی است كه به اعتماد خدا از خشم او نينديشد.
و نيز از سخنان اوست : دنيا، محل گذر است و آخرت جای ماندن – خدا بر شما ببخشايد – از گذرگاه ، برای جايگاه خود، توشه برگيريد! پرده های گناهان خود را بر آن كس كه به رازهای شما آگاهست نيز مدريد! پيش از آنكه جسم هاتان از دنيا برود، دلهاتان را از دنيا بيرون كنيد! كه برای آخرت خلق شده ايد، و در دنيا زندانی ايد. چون كسی بميرد، فرشتگان گويند: از پيش ، چه فرستاده است و مردمان گويند: از پس ، چه نهاده است ؟ – خدا پدرانتان را رحمت كناد! – برخی از آن چه داريد، پيش ‍ فرستيد! كه از آن شما باشد و همه را باز پس مگذاريد! كه زيانتان رساند. دنيا همچون زهرست . كسی خوردش كه نشناسدش .
کشکول شیخ بهایی

بردباری

بدون نظر »

بردبارى پرده اى است ، پوشنده و عقل ، شمشيرى است برنده . پس ‍ عيبهاى اخلاقت را به بردبارى بپوش و با هواى نفست به نيروى عقلت پيكار نماى
حکمت416 نهج البلاغه

روایتی از پیامبر (ص) در مورد حرص

بدون نظر »

امام صادق (ع) عليه السلام فرموده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه با تسليت و دلجوئى خداوند تسلى نجويد (و در مـقـابـل ناملايمات بردبارى نكند) نفسش از حسرت هاى پى در پى بند آيد، و هر كه چشم بـدنـبال آنچه در دست مردمان ديگر است اندازد، اندوهش فراوان گردد، و سوز دلش درمان نـپـذيـرد، و هـر كـه جـز در خـوردن و يـا نـوشـيـدن يـا جـامـه پـوشـيـدن بـراى خـداى عـزوجـل در خـودش نـعـمتى نبيند بطور تحقيق (چنين كسى ) كردارش كم و كوتاه ، و عذابش نزديك است .
اصول کافی جلد 4 باب دوستی دنیا وحرص بر آن روایت 5
*************************************
اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده : درهم و دينار (و دوستى آنها) آن ان را كه پيش ‍ از شما بودند هلاك كردند، و همان دو هلاك كننده شمايند.
اصول کافی جلد 4 باب دوستی دنیا وحرص بر آن روایت 6