ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) از پدران بزرگوارش عليهم السّلام روايت كند كه رسول خدا (ص) فرمود:
سريع ترين خيرات از نظر پاداش ، نيكی نمودن ، و سريعترين شرور از نظر كيفر يافتن ، ستم است ، و همين عيب برای آدمی بس كه عيبی را در مردم ببيند كه از ديدن همان عيب در خود كور باشد، (كور خود و بينای مردم باشد) يا مردم را به چيزی سرزنش كند كه توان رها كردن و دست كشيدن از آن را ندارد، و همنشين خود را به چيزی كه سودی برايش ندارد آزار دهد.