حکمت 266
روش صحيح پاسخ دادن
(علمي) و درود خدا بر او، فرمود: (شخصي از امام پرسيد که ايمان را تعريف کن) فردا نزد من بيا تا در جمع مردم پاسخ گويم، که اگر تو گفتارم را فراموش کني ديگري آن را در خاطرش سپارد، زيرا گفتار چونان شکار رمنده است، يکي آن را به دست آورد، و ديگري آن را از دست مي‏دهد.
(پاسخ امام در حکمت 31 آمد که آن را نقل کرديم که ايمان را بر چهار شعبه تقسيم کرد)
****************
حکمت 267
پرهيز از حرص ورزي در کسب روزي
(اعتقادي، معنوي)
و درود خدا بر او، فرمود: اي فرزند آدم اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند.
****************
حکمت 268
اعتدال در دوستي‏ ها و دشمني‏ ها
(اخلاق اجتماعي، سياسي) و درود خدا بر او، فرمود: در دوستي با دوست مدارا کن، شايد روزي دشمن تو گردد، و در دشمني با دشمن نيز مدارا کن، زيرا شايد روزي دوست تو گردد.
****************
حکمت 269
روش برخورد با دنيا
(اعتقادي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: مردم در دنيا دو دسته‏ اند، يکي آن کس که در دنيا براي دنيا کار کرد، و دنيا او را از آخرتش بازداشت، بر بازماندگان خويش از تهيدستي هراسان، و از تهيدستي خويش در امان است، پس زندگاني خود را در راه سود ديگران از دست مي‏دهد. و ديگري آن که در دنيا براي آخرت کار مي‏کند، و نعمت‏هاي دنيا نيز بدون تلاش به او روي مي‏ آورد، پس بهره هر دو جهان را چشيده، و مالک هر دو جهان مي‏گردد، و با آبرومندي در پيشگاه خدا صبح مي‏کند، و حاجتي را از خدا درخواست نمي‏کند جز آن که روا مي‏گردد.
****************
حکمت 270
ضرورت حفظ اموال کعبه
(تاريخي، فقهي، اقتصادي) و درود خدا بر او، فرمود: (در زمان حکومت عمر، نسبت به فراواني زيور و زينت‏هاي کعبه صحبت شد، گروهي گفتند آنها را براي لشکر اسلام مصرف کن، کعبه زر و زينت نمي‏خواهد، وقتي از امير المؤمنين عليه السّلام پرسيدند، فرمود) همانا قرآن بر پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم هنگامي نازل گرديد که اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، که آن را بر أساس سهم هر يک از وارثان، تقسيم کرد، و غنيمت جنگي که آن را به نيازمندانش رساند، و خمس، که خدا جايگاه مصرف آن را تعيين فرمود، و صدقات، که خداوند راه‏هاي بخشش آن را مشخّص فرمود. و زيور آلات و زينت کعبه از اموالي بودند که خدا آن را به حال خود گذاشت، نه از روي فراموشي آن را ترک کرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نيز آن را به حال خود واگذار چنان که خدا و پيامبرش آن را به حال خود واگذاشتند. (عمر گفت: اگر تو نبودي رسوا مي‏شديم، و متعرّض زيور آلات کعبه نشد)