دلایل شناخت خدا

بدون نظر »

امام باقر عليه‏ السلام فرمود: خلقت پروردگار غالب و سلطنت پروردگار زبر دست و شكوه پروردگار ظاهر و نور پروردگار مسلط و دليل پروردگار صادق و اعترافی كه از زبان بندگان گذرد و آنچه پيغمبران آورده‏ اند و آنچه بر بندگان نازل شده، كافی است كه بر خردمندان راهنمای پروردگار باشد.
اصول کافی جلد 1 باب حادث بودن جهان و اثبات پدید آورنده آن روایت 6

گفتگوی علمی

بدون نظر »

رسول خدا (ص) فرمود: خدای عزوجل فرمايد: گفتگوی علمی ميان بنده گانم زنده شدن دلهای مرده می ‏گردد در صورتيكه پايان گفتگويشان به امری كه مربوط به من است برسد (اصول دين باشد يا فروع دين).
اصول كافی جلد 1 باب پرسش از عالم و مذاكره با او روايت: 6
****************************
ابوجارود گويد شنيدم امام باقر عليه السلام می ‏فرمود: خدا رحمت كند بنده‏ ای را كه علم را زنده كند. گفتم زنده كردن علم چيست؟ فرمود: اين است كه با اهل دين و اهل پرهيزكاری مذاكره شود.
اصول كافی جلد 1 باب پرسش از عالم و مذاكره با او روايت: 7
****************************
ادامه نوشتار »