حکمت 147
(علمي ، اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: (کميل بن زياد مي ‏گويد: امام دست مرا گرفت، و به سوي قبرستان کوفه برد، آنگاه آه پردردي کشيد و فرمود) اي کميل بن زياد اين قلب‏ها بسان ظرفهايي هستند، که بهترين آنها، فراگيرترين آنهاست، پس آنچه را مي ‏گويم نگاه‏دار:
1- اقسام مردم (مردم شناسي
«» مردم سه دسته‏اند، دانشمند الهي ، و آموزنده‏اي بر راه رستگاري ، و پشّه‏ هاي دست خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان، که به دنبال هر سر و صدايي مي ‏روند، و با وزش هر بادي حرکت مي ‏کنند، نه از روشنايي دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواري پناه گرفتند.
2- ارزش‏هاي والاي دانش
اي کميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است، و مال را تو بايد نگهبان باشي مال با بخشش کاستي پذيرد امّا علم با بخشش فزوني گيرد، و مقام و شخصيّتي که با مال به دست آمده با نابودي مال، نابود مي ‏گردد. اي کميل بن زياد شناخت علم راستين (علم الهي ) آييني است که با آن پاداش داده مي ‏شود، و انسان در دوران زندگي با آن خدا را اطاعت مي ‏کند، و پس از مرگ، نام نيکو به يادگار گذارد. دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است.
ادامه نوشتار »