ولادت
ابو اسحاق ، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال ثقفى اصفهانى از علماى بزرگ شيعه و از راويان حديث به شمار مى آيد.
تاريخ دقيق ولادت وى در دست نيست ؛ اما روشن است كه او در اوايل قرن سوم هجرى و در شهر كوفه به دنيا آمده است . كوفه به شهر علاقه مندان خاندان حضرت على عليه السلام مشهور است .
ابو اسحاق در اوايل عمر، زيدى مذهب بوده ، سپس مذهب حق اماميه را برگزيده است
ادامه نوشتار »