یعقوب بن اسحاق گوید: به امام حسن عسکری علیه‏ السلام نوشتم که: چگونه بنده پروردگارش را پرستد در صورتیکه او را نبیند، آن حضرت نوشت: ای ابایوسف: آقا و مولا ولی نعمت من و پدرانم بزرگتر از آن است که دیده شود. گوید از آن حضرت سؤال کردم آیا پیغمبر(ص) پروردگارش را دیده است، در جواب نوشت خدای تبارک و تعالی از نور عظمتش به قلب پیغمبرش آنچه دوست داشت ارائه فرمود.
اصول کافی جلد ۱ باب ابطال دیدن خدا روابت ۱
**********************

صفوان بن یحیی گوید: ابوقره محدث از من خواست که او را خدمت حضرت رضا(ع) برم، از آن حضرت اجازه خواستم، اجازه فرمود، ابوقره به محضرش رسید و از حلال و حرام و احکام دین پرسش کرد تا آنکه سؤالش به توحید رسید و عرض کرد: برای ما چنین روایت کرده ‏اند که خدا دیدار و هم سخنی خویش را میان دو پیغمبر تقسیم فرمود: قسمت هم سخنی را به موسی و قسمت دیدار خویش را به محمد(ص) عطا کرد. حضرت فرمود: پس آنکه از طرف خدا به جن و انس رسانید که: دیده‏ ها او را درک نکند، علم مخلوق به او احاطه نکند، چیزی مانند او نیست، کی بود؟ مگر محمد(ص) نبود؟ عرض کرد:

چرا، فرمود: چگونه ممکن است مردی به سوی تمام مخلوق آید و به آنها گوید که ازجانب خدا آمده و آن ها را به فرمان خدا به سوی خدا خواند و بگوید: دیده ‏ها خدا را در نیابند و علمشان به او احاطه نکند و چیزی مانندش نیست سپس همین مرد بگوید: من به چشمم خدا را دیدم و به او احاطه علمی پیدا کردم و او به شکل انسانست!!! خجالت نمی‏کشید؛! زنادقه نتوانستند چنین نسبتی به او دهند که او چیزی از جانب خدا آورد و سپس از راه دیگر خلاف آنرا گوید.
ابوقره گفت: خدا خود فرماید: (۱۳ سوره ۵۳) بتحقیق او را در فرود آمدن دیگری دید. حضرت ابوالحسن(ع) فرمود: بعد از این آیه، آیه ایست که دلالت دارد بر آنچه پیغمبر دیده، خدا فرماید: (آیه ۱۱) دل آنچه را دید دروغ نشمرد یعنی دل محمد آنچه را چشمش دید، دروغ ندانست سپس خدا آنچه را محمد دیده خبر دهد و فرماید (آیه ۱۸) پیغمبر از آیات بسیار بزرگ پروردگارش دید، و آیات خدا غیر خود خداست، و باز خدا فرماید: مردم احاطه علمی به خدا پیدا نکنند، در صورتی که اگر دیدگان او را بینند علمشان به او احاطه کرده و دریافت او واقع شده است. ابوقره عرض کرد: پس روایات تکذیب می‏نمائید. فرمود: هرگاه روایات مخالف قرآن باشند تکذیبشان کنم، و آنچه مسلمین بر آن اتفاق دارند اینست که: احاطه علمی به او پیدا نشود، دیدگان او را درک نکنند، چیزی مانند او نیست.
اصول کافی جلد ۱ باب ابطال دیدن خدا روایت ۲
******************
پی نوشت
آِیه ۱۳ سوره ۵۳ (النجم )
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَهً أُخْرَى و قطعا بار دیگرى هم او را دیده است
آیه ۱۱ سوره نجم
مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى آنچه را دل دید انکار[ش] نکرد
آیه ۱۸ سوره نجم
لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى به راستى که [برخى] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید