ابو الصّبّاح كنانی از امام صادق (ع) روايت كند كه فرمود:
هر كس در صبح به هنگام طلوع آفتاب [و در شب به هنگام غروب آن ]بگويد: اشهد ان لا اله الّا الله وحده لا شريك له ، و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ، و انّ الدّين كما شرع ، و الا سلام كما وصف ، و القول كما حدث ، و الكتاب كما انزل ، و انّ االله هو الحقّ المبين ((گواهی دهم كه معبودی جز الله نيست كه تنها است و شريكی ندارد، و گواهی دهم كه محمّد بنده و رسول خدا است ، و دين همان گونه است كه او تشريع كرده ، و اسلام همان طوری است كه او وصف نموده ، و سخن همان گونه است كه او خبر داده ، و كتاب همان گونه است كه او فرود آورده ، و خداوند حق آشكار است ))؛ و محمد و آل محمد را به خير و نيكی ياد كند، و با سلام و درود بر محمد و آل او تحيّت فرستد، خداوند هشت در بهشت را برايش بگشايد و به او گفته شود: از هر دری كه ميخواهی داخل شو. و نابسامانيهای آن روز از وی محو و نابود گردد.